خدمات تلفن همراه

منوی قرآن

1 - سوره حمد، جزء 1، صفحه 12 - سوره بقره، جزء 1، صفحه 23 - سوره آل عمران، جزء 3، صفحه 504 - سوره نساء، جزء 4، صفحه 775 - سوره مائده، جزء 6، صفحه 1066 - سوره انعام، جزء 7، صفحه 1287 - سوره اعراف، جزء 8، صفحه 1518 - سوره انفال، جزء 9، صفحه 1779 - سوره توبه، جزء 10، صفحه 18710 - سوره یونس، جزء 11، صفحه 20811 - سوره هود، جزء 11، صفحه 22112 - سوره یوسف، جزء 12، صفحه 23513 - سوره رعد، جزء 13، صفحه 24914 - سوره ابراهیم، جزء 13، صفحه 25515 - سوره حجر، جزء 14، صفحه 26216 - سوره نحل، جزء 14، صفحه 26717 - سوره اسراء، جزء 15، صفحه 28218 - سوره کهف، جزء 15، صفحه 29319 - سوره مریم، جزء 16، صفحه 30520 - سوره طه، جزء 16، صفحه 31221 - سوره انبیاء، جزء 17، صفحه 32222 - سوره حج، جزء 17، صفحه 33223 - سوره مؤمنون، جزء 18، صفحه 34224 - سوره نور، جزء 18، صفحه 35025 - سوره فرقان، جزء 18، صفحه 35926 - سوره شعراء، جزء 19، صفحه 36727 - سوره نمل، جزء 19، صفحه 37728 - سوره قصص، جزء 20، صفحه 38529 - سوره عنکبوت، جزء 20، صفحه 39630 - سوره روم ، جزء 21، صفحه 40431 - سوره لقمان، جزء 21، صفحه 41132 - سوره سجده، جزء 21، صفحه 41533 - سوره احزاب، جزء 21، صفحه 41834 - سوره سباء، جزء 22، صفحه 42835 - سوره فاطر، جزء 22، صفحه 43436 - سوره یس، جزء 22، صفحه 44037 - سوره صافات، جزء 23، صفحه 44638 - سوره ص، جزء 23، صفحه 45339 - سوره زمر، جزء 23، صفحه 45840 - سوره مؤمن، جزء 24، صفحه 46741 - سوره فصلت، جزء 24، صفحه 47742 - سوره شوری، جزء 25، صفحه 48343 - سوره زخرف، جزء 25، صفحه 48944 - سوره دخان، جزء 25، صفحه 49645 - سوره جاثیه، جزء 25، صفحه 49946 - سوره احقاف، جزء 26، صفحه 50247 - سوره محمد، جزء 26، صفحه 50748 - سوره فتح، جزء 26، صفحه 51149 - سوره حجرات، جزء 26، صفحه 51550 - سوره ق، جزء 26، صفحه 51851 - سوره ذاریات، جزء 26، صفحه 52052 - سوره طور، جزء 27، صفحه 52353 - سوره نجم، جزء 27، صفحه 52654 - سوره قمر، جزء 27، صفحه 52855 - سوره الرحمن، جزء 27، صفحه 53156 - سوره واقعه، جزء 27، صفحه 53457 - سوره حدید، جزء 27، صفحه 53758 - سوره مجادله، جزء 28، صفحه 54259 - سوره حشر، جزء 28، صفحه 54560 - سوره ممتحنه، جزء 28، صفحه 54961 - سوره صف، جزء 28، صفحه 55162 - سوره جمعه، جزء 28، صفحه 55363 - سوره منافقون ، جزء 28، صفحه 55464 - سوره تفابن، جزء 28، صفحه 55665 - سوره طلاق، جزء 28، صفحه 55866 - سوره تحریم، جزء 28، صفحه 56067 - سوره ملک، جزء 29، صفحه 56268 - سوره قلم، جزء 29، صفحه 56469 - سوره حاقه، جزء 29، صفحه 56670 - سوره معارج، جزء 29، صفحه 56871 - سوره نوح، جزء 29، صفحه 57072 - سوره جن، جزء 29، صفحه 57273 - سوره مزمل، جزء 29، صفحه 57474 - سوره مدثر، جزء 29، صفحه 57575 - سوره قیامت، جزء 29، صفحه 57776 - سوره انسان، جزء 29، صفحه 57877 - سوره مرسلات، جزء 29، صفحه 58078 - سوره نبأ، جزء 30، صفحه 58279 - سوره نازعات، جزء 30، صفحه 58380 - سوره عبس، جزء 30، صفحه 58581 - سوره تکویر، جزء 30، صفحه 58682 - سوره انفطار، جزء 30، صفحه 58783 - سوره مطففین، جزء 30، صفحه 58784 - سوره انشقاق، جزء 30، صفحه 58985 - سوره بروج، جزء 30، صفحه 59086 - سوره طارق، جزء 30، صفحه 59187 - سوره اعلی، جزء 30، صفحه 59188 - سوره غاشیه، جزء 30، صفحه 59289 - سوره فجر، جزء 30، صفحه 59390 - سوره بلد، جزء 30، صفحه 59491 - سوره شمس، جزء 30، صفحه 59592 - سوره لیل، جزء 30، صفحه 59593 - سوره ضحی، جزء 30، صفحه 59694 - سوره شرح، جزء 30، صفحه 59695 - سوره تین، جزء 30، صفحه 59796 - سوره علق، جزء 30، صفحه 59797 - سوره قدر، جزء 30، صفحه 59898 - سوره بینه، جزء 30، صفحه 59899 - سوره زلزله، جزء 30، صفحه 599100 - سوره عادیات، جزء 30، صفحه 599101 - سوره قارعه، جزء 30، صفحه 600102 - سوره تکاثر، جزء 30، صفحه 600103 - سوره عصر، جزء 30، صفحه 601104 - سوره همزه، جزء 30، صفحه 601105 - سوره فیل، جزء 30، صفحه 601106 - سوره قریش، جزء 30، صفحه 602107 - سوره ماعون، جزء 30، صفحه 602108 - سوره کوثر، جزء 30، صفحه 602109 - سوره کافرون، جزء 30، صفحه 603110 - سوره نصر، جزء 30، صفحه 603111 - سوره تبت، جزء 30، صفحه 603112 - سوره اخلاص، جزء 30، صفحه 604113 - سوره فلق، جزء 30، صفحه 604114 - سوره ناس، جزء 30، صفحه 604
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 112,726,765