خدمات تلفن همراه

لیست مناسبت ها

جمعه 11 آذر 1401 - 8 جمادي الاول 1444 - 2 دسامبر 2022

شمسی

10 آذر - شهادت شهید آیت اللَّه مدرس(1316 ش)10 آذر - لغو قرارداد دارسی مربوط به نفت جنوب توسط ایران (1311 ش)10 آذر - روز مجلس11 آذر - انتخاب 7 تن از فقهای نظام به عنوان مرجع تقلید توسط جامعه مدرسین(1373 ش)11 آذر - همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358 ش)11 آذر - شهادت "میرزا کوچک خان" رهبر نهضت جنگل (1300ش)12 آذر - اعزام سپاه محمد(ص) به جبهه‌های جنگ حق علیه باطل (1365 ش)

قمری

7 جمادی الاول - ورود امام رضا به نیشابور (201ق)8 جمادی الاول - رحلت آیت الله سیدمحمد باقر خوانساری فقیه بزرگوار شیعه (1313ق)9 جمادی الاول - تولد صدرالدین شیرازی متفکر بزرگ اسلامی معروف به ملاصدرا (980ق)9 جمادی الاول - شهادت شمس الدین محمد بن حامد مکی عاملی معروف به شهید اول (786ق)

میلادی

1 دسامبر - روز جهانی ایدز2 دسامبر - روز جهانی لغو بردگی 2 دسامبر - آغاز قیام "فیدل کاسترو" (1956م)2 دسامبر - اعلام "دکترین مونْروئه" و آغاز سیاست استعماری آمریکا(1823م)3 دسامبر - روز جهانی معلولان
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,303,870,793