خدمات تلفن همراه

لیست محصولات اپراتوری

برنامه های تحت اندروید

قرآن تبیان ١٤٠٠

1 - قرآن تبیان ١٤٠٠

408
مفاتیح تبیان ٢

2 - مفاتیح تبیان ٢

168
مفاتیح الجنان تبیان

3 - مفاتیح الجنان تبیان

1,411,417
آفاق تبیان – ساعات شرعی

4 - آفاق تبیان – ساعات شرعی

751,662
قرآن با دانلود صوت و تصویر

5 - قرآن با دانلود صوت و تصویر

608,285
قاصدک تبیان

6 - قاصدک تبیان

372,765
قرآن تصویری با صوت استاد مشاری

7 - قرآن تصویری با صوت استاد مشاری

371,651
نهج البلاغه تبیان

8 - نهج البلاغه تبیان

270,772
قرآن تصویری با صوت استاد خذیفی

9 - قرآن تصویری با صوت استاد خذیفی

120,516
صحیفه سجادیه تبیان

10 - صحیفه سجادیه تبیان

47,011
قرآن تصویری با صوت استاد منشاوی

11 - قرآن تصویری با صوت استاد منشاوی

42,260
قرآن تصویری با صوت استاد پرهیزگار

12 - قرآن تصویری با صوت استاد پرهیزگار

40,038
قبله نمای تبیان

13 - قبله نمای تبیان

39,507
صحیفه امام تبیان

14 - صحیفه امام تبیان

28,813
قرآن تصویری با صوت استاد غامدی

15 - قرآن تصویری با صوت استاد غامدی

28,788
قرآن تصویری با صوت

16 - قرآن تصویری با صوت

21,526
متون (قرآن،مفاتیح و...) تبیان

17 - متون (قرآن،مفاتیح و...) تبیان

15,058
قرآن تصویری با دانلود صوت

18 - قرآن تصویری با دانلود صوت

12,888
الحان قرآن تبیان

19 - الحان قرآن تبیان

12,844
محصولات اندروید تبیان

20 - محصولات اندروید تبیان

12,070
خورشید نینوا

21 - خورشید نینوا

11,022
مراثی تبیان

22 - مراثی تبیان

9,340
صبح بیداری

23 - صبح بیداری

8,722
الحان قرآن تبیان - دانلودی

24 - الحان قرآن تبیان - دانلودی

8,687
قرآن تصویری با کیفیت با صوت استاد غامدی

25 - قرآن تصویری با کیفیت با صوت استاد غامدی

7,198
ویترین ایرانسل

26 - ویترین ایرانسل

6,512
شمارنده تبیان

27 - شمارنده تبیان

6,382
دستورات آشپزی تبیان(دمو)

28 - دستورات آشپزی تبیان(دمو)

5,808
ترتیل تبیان

29 - ترتیل تبیان

4,942
تلاوت تبیان

30 - تلاوت تبیان

4,211
اذان تبیان

31 - اذان تبیان

3,084
مدایح تبیان

32 - مدایح تبیان

2,955
مناجات تبیان

33 - مناجات تبیان

2,806
ادعیه تبیان

34 - ادعیه تبیان

2,613
شبکه اجتماعی تبیان

35 - شبکه اجتماعی تبیان

945
فاطمیه تبیان

36 - فاطمیه تبیان

808
رساله مرجع الشیعه

37 - رساله مرجع الشیعه

717
عصر ظهور

38 - عصر ظهور

703
مفاتیح الجنان نسخه گوگل پلی

39 - مفاتیح الجنان نسخه گوگل پلی

607
بیمه تبیان

40 - بیمه تبیان

551

برنامه های تحت آی او اس

مفاتیح تبیان IOS

41 - مفاتیح تبیان IOS

16,013

برنامه های تحت ویندوز فون

قرآن با دانلود صوت و تصویر WIN

42 - قرآن با دانلود صوت و تصویر WIN

9,347
مفاتیح تبیان WIN

43 - مفاتیح تبیان WIN

3,519
نهج البلاغه تبیان WIN

44 - نهج البلاغه تبیان WIN

807

برنامه های تحت جاوا

قبله نمای تبیان

45 - قبله نمای تبیان

5,601
مفاتیح تبیان با صدای استاد سماواتی

46 - مفاتیح تبیان با صدای استاد سماواتی

4,440
آفاق تبیان – ساعات شرعی

47 - آفاق تبیان – ساعات شرعی

4,264
قرآن تصویری با صوت پرهیزگار

48 - قرآن تصویری با صوت پرهیزگار

3,895
مفاتیح تبیان

49 - مفاتیح تبیان

3,557
مفاتیح تبیان با صدای استاد فرهمند

50 - مفاتیح تبیان با صدای استاد فرهمند

3,376
محصولات فرهنگی برای مشترکین ایرانسل - تمام محصولات

51 - محصولات فرهنگی برای مشترکین ایرانسل - تمام محصولات

3,222
قرآن تصویری بدون صوت

52 - قرآن تصویری بدون صوت

3,214
قرآن تصویری با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت پرهیزگار

53 - قرآن تصویری با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت پرهیزگار

3,191
صحیفه سجادیه تبیان

54 - صحیفه سجادیه تبیان

2,886
قرآن فونتی بدون صوت

55 - قرآن فونتی بدون صوت

2,672
قرآن تصویری با صوت مشاری

56 - قرآن تصویری با صوت مشاری

2,669
قرآن فونتی با صوت پرهیزگار

57 - قرآن فونتی با صوت پرهیزگار

2,586
قرآن فونتی با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت پرهیزگار

58 - قرآن فونتی با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت پرهیزگار

2,406
قرآن تصویری با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت مشاری

59 - قرآن تصویری با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت مشاری

2,287
قرآن فونتی با صوت مشاری

60 - قرآن فونتی با صوت مشاری

2,115
قرآن تصویری با ترجمه گویای آیت الله مکارم

61 - قرآن تصویری با ترجمه گویای آیت الله مکارم

2,058
قرآن تبیان به زبان ترکی - صوتی ، تصویری

62 - قرآن تبیان به زبان ترکی - صوتی ، تصویری

2,004
قرآن فونتی با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت مشاری

63 - قرآن فونتی با ترجمه گویای آیت الله مکارم و صوت مشاری

1,936
قرآن فونتی با ترجمه گویای آیت الله مکارم

64 - قرآن فونتی با ترجمه گویای آیت الله مکارم

1,734
قرآن تبیان به زبان ترکی - فونتی

65 - قرآن تبیان به زبان ترکی - فونتی

1,709
قرآن تبیان به زبان ترکی - تصویری

66 - قرآن تبیان به زبان ترکی - تصویری

1,667
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,212,450,750