خدمات تلفن همراه

فهرست مفاتیح الجنان

سوره هایی از قران کریم
│ ┤سوره یس و فضیلت ان
│ ┤سوره الرحمن و فضیلت ان
│ ┤سوره واقعه و فضیلت ان
│ ┤سوره جمعه و فضیلت ان
│ ┤سوره تبارک و فضیلت ان
│ ┤سوره نباء و فضیلت ان
│ ┤سوره اعلی و فضیلت ان
│ ┤سوره شمس و فضیلت ان
│ ┤سوره قدر و زلزله و فضیلت ان ها
│ ┤سوره زلزال
│ ┤سوره عادیات و فضیلت ان
│ ┤سوره کافرون و نصر و توحید و معوذتین و فضیلت ان ها
│ ┤سوره نصر
│ ┤سوره توحید
│ ┤سوره فلق
│ ┘سوره ناس
باب اول - ادعیه
│ ┤فصل اول: در تعقیبات مشترکه‌
│ ┤فصل دوم: در تعقیبات مختصه‌
│ │ ┤تعقیب نماز ظهر
│ │ ┤تعقیب نماز عصر
│ │ ┤تعقیب نماز مغرب
│ │ ┤تعقیب نماز عشاء
│ │ ┘تعقیب نماز صبح
│ ┤فصل سوم:‌ دعای روزها
│ │ ┤دعاى روز یکشنبه‌
│ │ ┤دعاى روز دوشنبه‌
│ │ ┤دعاى روز سه شنبه‌
│ │ ┤دعاى روز چهارشنبه‌
│ │ ┤دعاى روز پنجشنبه‌
│ │ ┤دعاى روز جمعه‌
│ │ ┘دعاى روز شنبه‌
│ ┤فصل چهارم :اعمال شب و روز جمعه‌
│ │ ┤اعمال شب جمعه‌
│ │ ┤اعمال روز جمعه‌
│ │ │ ┤شرح اعمال روز جمعه
│ │ │ ┤نماز کامله
│ │ │ ┤نماز حضرت رسول ص
│ │ │ ┤نماز حضرت امیرالمومنین‌ ع
│ │ │ ┤نماز حضرت فاطمه س
│ │ │ ┤نماز دیگر از حضرت فاطمه‌ س
│ │ │ ┤نماز امام حسن‌ ع
│ │ │ ┤نماز امام‌ حسین ع
│ │ │ ┤نماز امام سجاد ع
│ │ │ ┤نماز امام باقر ع
│ │ │ ┤نماز امام صادق‌ ع
│ │ │ ┤نماز امام کاظم ع
│ │ │ ┤نماز امام رضا ع
│ │ │ ┤نماز امام جواد ع
│ │ │ ┤نماز امام هادى‌ ع
│ │ │ ┤نماز امام عسکرى ع
│ │ │ ┤نماز حضرت صاحب الزمان عج
│ │ │ ┤نماز حضرت جعفر س
│ │ │ ┤‌بیست ویکم‌ از اعمال‌روز جمعه
│ │ ┘┴صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی
│ ┤فصل پنجم - زیارت معصومین ع در روزهای هفته
│ │ ┤شنبه : زیارت حضرت رسول ص
│ │ ┤یکشنبه : زیارت حضرت امیرالمومنین ع
│ │ ┤زیارت حضرت فاطمه زهراء علیها سلام‌
│ │ ┤دوشنبه : زیارت حضرات حسنین ع
│ │ ┤سه شنبه:زیارت امامان چهارم و پنجم و ششم ع
│ │ ┤چهارشنبه: زیارت امامان هفتم تا دهم ع
│ │ ┤پنجشنبه‌: زیارت امام عسکرى‌ ع
│ │ ┘جمعه‌: زیارت حضرت صاحب الزمان عج
│ ┤فصل ششم در ذکر بعضى ازادعیه مشهوره‌
│ │ ┤دعای صباح حضرت امیرالمومنین ع
│ │ ┤دعاى کمیل
│ │ ┤دعای عشرات
│ │ ┤دعای سمات
│ │ ┤دعای مشلول
│ │ ┤دعاء معروف به یستشیر
│ │ ┤دعای مجیر
│ │ ┤دعای عدیله
│ │ ┤دعای جوشن کبیر
│ │ ┤دعاى جوشن صغیر
│ │ ┘دعاء سیفى صغیر معروف به دعاء قاموس‌
│ ┤فصل هفتم‌ - در ذکر بعضی از ایات و دعاهای نافعه
│ │ ┤اول ایات اسم اعظم
│ │ ┤دعای توسل
│ │ ┤دعای توسل دیگر
│ │ ┤سوم دعایی از امام علی ع در رفع گرفتاری
│ │ ┤چهارم دعای خلاصی از زندان
│ │ ┤پنجم دعاء حادث نشدن تب و حرز حضرت فاطمه س
│ │ ┤ششم حرز حضرت امام زین العابدین‌ ع
│ │ ┤هفتم دعایی که به اجابت می رسد
│ │ ┤هشتم دعایی از مهج الدعوات
│ │ ┤نهم دعائى عظیم‌الشان و سریع‌الاجابه
│ │ ┤ دهم : دعاء ایمنی از سلطان و بلاء و ظهور اعداء و ...
│ │ ┤یازدهم دعاى حضرت صاحب‌الامر عج برای خلاصی محبوس - الهی عظم البلاء
│ │ ┤دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه
│ │ ┤سیزدهم :دعاء حضرت حجت عج
│ │ ┘دعای سلام الله الکامل
│ ┤فصل هشتم : مناجات ها
│ │ ┤مناجات خمس عشر
│ │ │ ┤مقدمه
│ │ │ ┤1- مناجاة التائبین
│ │ │ ┤2- مناجات الشاکین
│ │ │ ┤3- مناجات الخائفین
│ │ │ ┤4- مناجات الراجین
│ │ │ ┤5- مناجات الراغبین
│ │ │ ┤6- مناجات الشاکرین
│ │ │ ┤7- مناجات المطیعین لله
│ │ │ ┤8- مناجات المریدین
│ │ │ ┤9- مناجات المحبین
│ │ │ ┤10- مناجات المتوسلین
│ │ │ ┤11- مناجات المفتقرین
│ │ │ ┤12- مناجات العارفین
│ │ │ ┤13- مناجات الذاکرین
│ │ │ ┤14- مناجات المعتصمین
│ │ │ ┘15- مناجات الزاهدین
│ ┘┴مناجات منظوم حضرت علی ع
باب دوم - اعمال
│ ┤فصل اول : در فضیلت و اعمال ماه مبارک رجب‌‌
│ │ ┤مقدمه
│ │ ┤اعمال مشترکه ماه رجب
│ │ │ ┤دعای هر روز ماه رجب
│ │ │ ┤دعای ماه رجب از ناحیه مقدسه
│ │ │ ┤زیارت رجبیه
│ │ │ ┤دعای یا من ارجوه لکل خیر
│ │ │ ┘لیله الرغایب
│ │ ┤قسم دوم: در اعمال مخصوصه ماه رجب است‌
│ │ │ ┤شب اول رجب
│ │ │ ┤روز اول رجب‌
│ │ │ ┤شب سیزدهم
│ │ │ ┤روز سیزدهم
│ │ │ ┤ شب نیمه ماه رجب
│ │ │ ┤عمل ام داود نیمه رجب
│ │ │ ┤روز بیست و پنجم
│ │ │ ┤ شب بیست و هفتم - شب مبعث
│ │ ┘┴روز بیست و هفتم - روز مبعث‌
│ ┤فصل دوم: در اعمال ماه شعبان
│ │ ┤در فضیلت و اعمال مشترکه و اعمال مختصه
│ │ │ ┤صلوات شعبانیه
│ │ │ ┘مناجات شعبانیه
│ │ ┤اعمال مختصه شعبان‌
│ │ │ ┤فضیلت شب اول و روز اول شعبان
│ │ │ ┤اعمال روز سوم شعبان
│ │ │ ┤فضیلت و اعمال شب نیمه شعبان
│ │ │ ┤در اعمال روز نیمه شعبان وبقیه این ماه
│ │ ┘┴اعمال شب اخر ماه شعبان و اول ماه مبارک رمضان
│ ┤فصل سوم: ماه رمضان ، فضیلت و اعمال
│ │ ┤خطبه حضرت رسول ص بمناسبت ماه مبارک رمضان
│ │ ┤مطلب اول:در اعمال مشترکه ماه رمضان
│ │ │ ┤قسم اول : اعمال در هر شب و روز رمضان
│ │ │ │ ┤دعای اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام
│ │ │ │ ┤دعای یا علی یا عظیم
│ │ │ │ ┘دعای اللهم ادخل على‌ اهل القبور
│ │ │ ┤قسم دوم اعمال شبهای ماه رمضان
│ │ │ │ ┤اداب افطار و سایر اعمال شبها
│ │ │ │ ┤دعای افتتاح
│ │ │ │ ┘نماز شبهای ماه مبارک
│ │ │ ┤ قسم سوم ، در اعمال سحرهاى ماه مبارک رمضان
│ │ │ │ ┤دعای سحر : اللهم انی اسئلک من بهائک
│ │ │ │ ┤دعای ابوحمزه ثمالی
│ │ │ │ ┤دعای سحر یا عدتی فی کربتی
│ │ │ │ ┤مختصرترین دعای سحر
│ │ │ │ ┘تسبیحات سحر
│ │ │ ┤قسم چهارم در اعمال روزهاى ماه رمضان
│ │ │ │ ┤اول : دعای هر روز ماه مبارک
│ │ │ │ ┤دوم : تسبیحات روزهای ماه مبارک رمضان
│ │ │ │ ┤سوم : صلوات هر روز
│ │ │ │ ┤چهارم - دعای اللهم انی اسئلک من فضلک
│ │ │ │ ┤پنجم : دعای دیگر روز ماه مبارک
│ │ │ │ ┤ششم : دعای دیگر روز ماه مبارک
│ │ │ │ ┤هفتم : دعای هر روز
│ │ │ │ ┤هشتم : اذکار هر روز
│ │ │ ┘┴نهم : صلوات در هر روز
│ │ ┤مطلب دوم در اعمال مخصوصه شب و روز ماه مبارک رمضان
│ │ │ ┤شب اول
│ │ │ ┤روز اول‌
│ │ │ ┤شب سیزدهم
│ │ │ ┤شب پانزدهم
│ │ │ ┤شب و روز نیمه
│ │ │ ┤شب هفدهم
│ │ │ ┤شب نوزدهم
│ │ │ ┤اعمال مشترکه شبهای قدر
│ │ │ ┤اعمال مخصوصه شب نوزدهم
│ │ │ ┤شب بیست و یکم
│ │ │ ┤دعای شب بیست و یکم
│ │ │ ┤دعاى شب بیست و دوم‌
│ │ │ ┤دعاى شب بیست و سیم‌
│ │ │ ┤دعاى شب بیست و چهارم‌
│ │ │ ┤دعاى شب بیست و پنجم‌
│ │ │ ┤دعاى شب بیست و ششم‌
│ │ │ ┤دعاى شب بیست و هفتم‌
│ │ │ ┤دعاى شب بیست و هشتم‌
│ │ │ ┤دعاى شب بیست و نهم‌
│ │ │ ┤دعاى شب سى‌ام‌
│ │ │ ┤بقیه اعمال شب بیست و یکم‌
│ │ │ ┤شب بیست وسیم
│ │ │ ┤شب بیست و هفتم
│ │ │ ┤شب اخر ماه‌
│ │ │ ┘روز سى ‌ام
│ │ ┤نمازهای شبهای ماه مبارک رمضان
│ │ ┤دعاهاى روزهاى ماه رمضان
│ │ │ ┤دعاى روز اول
│ │ │ ┤دعاى روز دوم
│ │ │ ┤دعاى روز سوم
│ │ │ ┤ دعاى روز چهارم
│ │ │ ┤ دعاى روز پنجم
│ │ │ ┤ دعاى روز ششم
│ │ │ ┤ دعاى روز هفتم
│ │ │ ┤دعاى روز هشتم
│ │ │ ┤ دعاى روز نهم
│ │ │ ┤دعاى روز دهم
│ │ │ ┤ دعاى روز یازدهم
│ │ │ ┤ دعاى روز دوازدهم
│ │ │ ┤ دعاى روز سیزدهم‌
│ │ │ ┤دعاى روز چهاردهم
│ │ │ ┤ دعاى روز پانزدهم
│ │ │ ┤ دعاى روز شانزدهم
│ │ │ ┤دعاى روز هفدهم
│ │ │ ┤دعاى روز هیجدهم
│ │ │ ┤ دعاى روز نوزدهم
│ │ │ ┤دعاى روز بیستم
│ │ │ ┤ دعاى روز بیست و یکم
│ │ │ ┤ دعاى روز بیست و دویم
│ │ │ ┤دعاى روز بیست و سیم
│ │ │ ┤دعاى روز بیست و چهارم
│ │ │ ┤ دعاى روز بیست و پنجم
│ │ │ ┤ دعاى روز بیست و ششم
│ │ │ ┤دعاى روز بیست و هفتم
│ │ │ ┤ دعاى روز بیست و هشتم
│ │ │ ┤دعاى روز بیست و نهم
│ │ ┘┴دعاى روز سى‌ام
│ ┤فصل چهارم در اعمال ماه شوال
│ │ ┤شب اول - شب عید فطر
│ │ ┤روز اول - روز عید فطر
│ │ ┤نماز عید فطر
│ │ ┘روز بیست و پنجم
│ ┤فصل پنجم در اعمال ماه ذى‌القعده
│ │ ┤نماز روز یکشنبه ان
│ │ ┤شب بیست و پنجم شب دحو الارض
│ │ ┘روز بیست و پنجم (روز دحو الارض)
│ ┤فصل ششم در اعمال ماه ذى الحجه‌
│ │ ┤دهه اول ان
│ │ ┤روز اول
│ │ ┤شب نهم ، شب عرفه
│ │ ┤روز نهم روز عرفه
│ │ ┤دعای امام حسین در روز عرفه
│ │ ┤ شب دهم
│ │ ┤روز دهم روز عید قربان
│ │ ┤اعمال شب و روز هجدهم ، عید غدیر
│ │ ┤نماز های روز عید غدیر
│ │ ┤روز بیست و چهارم ، مباهله
│ │ ┘روز اخر ذى الحجه
│ ┤فصل هفتم - اعمال ماه محرم
│ │ ┤اعمال شب و روز اول محرم
│ │ ┘اعمال شب عاشورا و روز ان
│ ┤فصل هشتم ماه صفر
│ │ ┤اعمال مشترک
│ │ ┤روز بیستم روز اربعین
│ │ ┤روز بیست و هشتم
│ │ ┘روز اخر
│ ┤فصل نهم - ماه ربیع الاول
│ │ ┤شب اول و روز اول
│ │ ┤ روز هشتم ، نهم ، دوازدهم و چهاردهم
│ │ ┘شب هفدهم و روز ان، میلاد حضرت رسول ص
│ ┤فصل دهم‌ - در ماه ربیع الثانى و جمادى الاولى و جمادى‌الاخره
│ │ ┤و اما اعمال ماه جمادی الاخره
│ │ ┘روز سوم شهادت حضرت زهرا س
│ ┤فصل یازدهم‌ ، دراعمال هر ماه نو و عید نوروز و ماههاى رومى
│ │ ┤اعمال هر ماه نو و نماز اول ماه
│ │ ┤اعمال عید نوروز
│ ┘┴اداب گرفتن اب نیسان و خواص ان
زیارت ها
│ ┤مقدمه در اداب سفر
│ ┤فصل اول : در اداب زیارت
│ ┤فصل دوم در ذکر اذن دخول هر یک از حرمهاى شریفه‌
│ ┤فصل سوم‌ - در زیارت پیامبر ص و حضرت زهرا س و ائمه بقیع ع در مدینه طیبه
│ │ ┤فضیلت زیارت حضرت رسول ص و حضرت فاطمه س و ائمه بقیع ع
│ │ ┤اما کیفیت زیارت حضرت رسول ص
│ │ ┤اعمال روضه منوره
│ │ ┤زیارت حضرت فاطمه سلام الله علیها
│ │ ┤زیارت حضرت رسول ص از بعید
│ │ ┤زیارت حضرت رسول ص و ائمه هدی ع در روزهای جمعه از راه دور
│ │ ┤صلوات بر حضرت رسول الله و فضیلت ان
│ │ ┤زیارت ائمه بقیع علیهم السلام
│ │ ┤زیارت جناب فاطمه بنت اسد علیها السلام
│ │ ┤زیارت حضرت حمزه س و فضیلت زیارت ان حضرت
│ │ ┤زیارت شهدای احد
│ │ ┤مساجد معظمه در مدینه(مانند مسجد قبا و..)
│ │ ┘زیارت وداع حضرت رسول صلی الله علیه واله
│ ┤فصل چهارم - در فضیلت و کیفیت زیارت حضرت امیرالمومنین ع
│ │ ┤فضیلت زیارت حضرت امیرالمومنین ع
│ │ ┤کیفیت زیارت امیرالمومنین علیه السلام
│ │ ┤دعای بعد از زیارت و نماز امیر المومنین ع
│ │ ┤زیارت سر امام حسین ع نزد قبر امیر المومنین ع
│ │ ┤زیارت امین الله
│ │ ┤زیارت سوم
│ │ ┤زیارت چهارم‌
│ │ ┤زیارت پنجم‌
│ │ ┤زیارت ششم‌
│ │ ┤زیارت هفتم
│ │ ┤امدن امام سجاد ع به زیارت امیرالمومنین ع
│ │ ┤ذکر وداع امیرالمومنین علیه السلام‌
│ │ ┤مقصد دوم‌ زیارت مخصوصه امیر المومنین ع در روز عید غدیر
│ │ ┤زیارتی در اقبال از حضرت صادق علیه السلام
│ │ ┤دوم از زیارات مخصوصه‌ در روز مولود
│ │ ┤در اتحاد حضرت پیغمبر ص با حضرت امیر المومنین ع
│ │ ┘سوم از زیارات مخصوصه‌ : زیارت امیرالمومنین ع در روز و شب مبعث
│ ┤فصل پنجم - مسجد کوفه
│ │ ┤فضیلت مسجد کوفه و اعمال ان
│ │ ┤اعمال دکة القضاء و بیت الطشت
│ │ ┤بیان نماز و دعا در وسط مسجد
│ │ ┤اعمال ستون هفتم‌
│ │ ┤عمل ستون پنجم
│ │ ┤عمل ستون سوم مقام امام زین العابدین ع
│ │ ┤اعمال باب الفرج معروف به مقام نوح ‌ع
│ │ ┤اعمال محراب امیرالمومنین ع
│ │ ┤مناجات حضرت امیرالمومنین ع
│ │ ┤اعمال دکه حضرت صادق ع‌
│ │ ┤نماز حاجت در مسجد کوفه
│ │ ┤زیارت جناب مسلم بن عقیل
│ │ ┘زیارت هانى بن عروة ره
│ ┤فصل ششم - مسجد سهله و زید و صعصعه
│ │ ┤در فضیلت‌و اعمال مسجد سهله
│ │ ┤ذکر نماز و دعاء در مسجد زید رحمه الله‌
│ │ ┘مسجد صعصعه
│ ┤فصل هفتم - زیارات کربلا‌
│ │ ┤مقصد اول در فضیلت زیارت امام حسین‌ ع
│ │ ┤مقصد دوم :‌ اداب زیارت امام حسین ع
│ │ │ ┤دعا در حرم امام حسین علیه السلام
│ │ │ ┤صلوات بر امام حسین علیه السلام
│ │ │ ┤در اعمال حرم امام حسین علیه السلام
│ │ │ ┘دعای وداع امام حسین علیه السلام
│ │ ┤مقصد سوم :‌در زیارت امام حسین ع و حضرت عباس س است
│ │ │ ┤مطلب اول‌ در زیارات مطلقه حضرت امام حسین علیه السلام
│ │ │ │ ┤زیارت اول‌
│ │ │ │ ┤زیارت دوم‌
│ │ │ │ ┤زیارت سوم‌
│ │ │ │ ┤زیارت چهارم‌
│ │ │ │ ┤زیارت پنجم‌
│ │ │ │ ┤زیارت ششم‌
│ │ │ │ ┤زیارت هفتم‌
│ │ │ │ ┘زیارت وارث
│ │ │ ┤مطلب دوم‌ در زیارت حضرت عباس س
│ │ │ ┤مطلب سیم‌ در زیارات مخصوصه حضرت ابی عبدالله ع
│ │ │ │ ┤ اول زیارت اول رجب
│ │ │ │ ┤دوم - زیارت امام حسین ع در نیمه رجب
│ │ │ │ ┤سوم‌ زیارت امام حسین ع در نیمه شعبان
│ │ │ │ ┤چهارم‌ زیارت امام حسین ع در شبهای قدر
│ │ │ │ ┤پنجم‌ زیارت امام حسین ع در روز عید فطر و قربان
│ │ │ │ ┤ششم‌ زیارت امام حسین ع در روز عرفه
│ │ │ │ ┤ هفتم - زیارت عاشورا
│ │ │ │ │ ┤زیارت عاشورا
│ │ │ │ │ ┤دعاء بعد از زیارت عاشورا - دعای علقمه
│ │ │ │ │ ┤خبر صفوان در فضیلت زیارت عاشورا
│ │ │ │ │ ┘دوم زیارت عاشوراء غیر معروفه‌
│ │ │ │ ┘زیارت اربعین
│ │ │ ┤اوقات شریفه زیارت حضرت امام حسین ع
│ │ ┘┴ در فضیلت و اداب تربت مقدسه امام حسین‌ ع
│ ┤فصل هشتم‌ زیارت کاظمین
│ │ ┤مطلب اول‌
│ │ ┤ کیفیت زیارت کاظمین علیهما السلام
│ │ ┤کیفیت زیارت امام موسی کاظم علیه السلام
│ │ ┤کیفیت زیارت امام‌ جواد ع
│ │ ┤زیارت مشترک امام کاظم ع و امام جواد ع
│ │ ┤تشرف حاج علی بغدادی به خدمت امام زمان عج
│ │ ┤مطلب دوم - فضیلت مسجد شریف براثا
│ │ ┤مطلب سوم - زیارت نواب اربعه
│ │ ┘مطلب چهارم در زیارت جناب سلمان
│ ┤ فصل نهم زیارت حضرت رضا ع
│ │ ┤ فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام
│ │ ┤کیفیت زیارت امام رضا ع
│ │ ┤دعای بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام
│ │ ┤وداع زیارت حضرت رضا ع
│ │ ┘فضیلت نماز جعفر در حرم حضرت رضا علیه السلام
│ ┤فصل دهم زیارت ائمه سامرا ع
│ │ ┤مقام اول در زیارت امام هادی ع و امام عسکرى ع
│ │ │ ┤زیارت امام هادی ع
│ │ │ ┤زیارت حضرت امام حسن عسکرى ع
│ │ │ ┤زیارت والده امام قائم س
│ │ │ ┤زیارت جناب حکیمه دختر حضرت امام جواد ع و عمه امام عسکری ع
│ │ │ ┘وداع حضرات عسکریین علیهما السلام
│ │ ┤مقام دوم - اداب سرداب مطهر
│ │ │ ┤زیارت ال یاسین
│ │ │ ┤بقیه اعمال سرداب مطهر
│ │ │ ┤ذکر صلوات بر ان حضرت‌
│ │ │ ┤دعای اللهم عظم البلاء
│ │ │ ┤دعای ندبه
│ │ │ ┤امر دوم - زیارت اللهم بلغ مولای صاحب الزمان ص
│ │ │ ┤دعای عهد
│ │ ┘┴دعا برای امام عصر عج در روز جمعه
│ ┤ فصل یازدهم - زیارت جامعه
│ │ ┤مقام اول -زیارات جامعه
│ │ │ ┤زیارت اول - زیارت جامعه صغیره
│ │ │ ┤زیارت جامعه کبیره
│ │ │ ┤زیارت سوم
│ │ │ ┤زیارت چهارم‌
│ │ │ ┘زیارت پنجم‌
│ │ ┤مقام دوم - دعاهای بعد از زیارت ائمه علیهم السلام
│ │ ┘مقام سوم‌ در صلوات بر حجج طاهره علیهم السلام
│ ┤خاتمه - زیارت انبیای عظام و امام زادگان و مومنین
│ │ ┤مطلب اول زیارت پیغمبران عظام علیهم السلام
│ │ ┤مطلب دوم - زیارت امامزادگان عظام
│ │ ┤زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها
│ │ ┤زیارت حضرت عبدالعظیم
│ ┘┴مطلب سوم : در زیارات قبور مومنین
ملحقات مفاتیح الجنان
│ ┤اول - دعا براى وداع ماه رمضان
│ ┤دوم - خطبه روز عید فطر
│ ┤سوم - زیارت جامعه ائمه المومنین
│ ┤ چهارم - دعای عالیه المضامین
│ ┤پنجم - زیارت وداع ائمه علیهم السلام
│ ┤ ششم ‌ - کیفیت رقعه حاجت
│ ┤هفتم - دعاء در غیبت امام زمان علیه السلام
│ ┘ هشتم‌ - اداب‌ زیارت‌ به ‌نیابت
ملحقات دوم مفاتیح
│ ┤اول : دعاء بعد از زیارت امام حسین ع
│ ┤دوم : دعاى بعد از نماز زیارت حضرت جواد ع
│ ┤زیارت دیگر حضرت امام جواد علیه السلام
│ ┤سوم : زیارت براى امام زادگان
│ ┤چهارم : دعاء در اعمال روز عرفه
│ ┘پنجم : دعاى مکارم الاخلاق
رساله باقیات صالحات
│ ┤مقدمه
│ ┤باب اول - مختصری از اعمال شب و روز
│ │ ┤فصل اول : اعمال مابین الطلوعین
│ │ │ ┤فضیلت وقت و ترک غفلت در وقت ان
│ │ │ ┤دعاء در وقت طلوع فجر صادق
│ │ │ ┤اداب بیت الخلا
│ │ │ ┤اداب وضو
│ │ │ ┤اداب مسجد رفتن
│ │ │ ┤دعاى قبل از نماز
│ │ │ ┤اداب ورود در نماز
│ │ │ ┤دعاى تکبیرات
│ │ │ ┤اداب قرائت و رکوع و سجود و قنوت
│ │ │ ┤فضیلت تعقیب نماز
│ │ │ ┤تسبیح حضرت زهراء سلام الله علیها
│ │ │ ┤فضیلت تسبیح تربت امام حسین ع
│ │ │ ┤استحباب سه تکبیر بعد از تمام شدن نماز
│ │ │ ┤دعاء بعد از فراغت از نماز
│ │ │ ┤فضیلت حمد و ایة الکرسى و ایه شهادت و ایه ملک بعد از هر نماز
│ │ │ ┤دعاى شیبه هذلى
│ │ │ ┤فضیلت تسبیحات اربع
│ │ │ ┤فضیلت تهلیل ماثور
│ │ │ ┤دعاى مکنون و فضیلت ان
│ │ │ ┤فضیلت سوره توحید بعد از هر نماز
│ │ │ ┤دعاى امرزش گناهان
│ │ │ ┤دعاى طول عمر
│ │ │ ┤فضیلت تعقیب نماز صبح
│ │ │ ┤ذکر تعقیبات مختصه به نماز صبح
│ │ │ ┤فضیلت سوره قدر و طریق تفریق 76 مرتبه ان بر شبانه و روز
│ │ │ ┤تعقیبات براى عافیت و تاخیر اجل
│ │ │ ┤فضیلت بسمله و حولقه
│ │ │ ┤دعاى جامع دنیا و اخرت
│ │ │ ┘دعاى اداء قرض
│ │ ┤فصل دوم : اعمال روز - مابین طلوع و غروب افتاب
│ │ ┤فصل سوم : اعمال ما بین غروب تا وقت خواب
│ │ ┤فصل چهارم : فضیلت برخاستن از خواب و نماز شب
│ │ ┤فصل پنجم : ذکر بعضى اذکار و دعاها در صبح و شب
│ │ ┘فصل ششم : ادعیه ساعات روز
│ ┤باب دوم - در نمازهای مستحبه
│ │ ┤نماز اعرابى
│ │ ┤نماز هدیه
│ │ ┤نماز لیلة الدفن
│ │ ┤نماز براى اموات
│ │ ┤نماز فرزند براى پدر و مادر
│ │ ┤نماز گرسنه
│ │ ┤نماز حدیث نفس
│ │ ┤براى دفع وسوسه
│ │ ┤نماز استخاره ذات الرقاع
│ │ ┤معنى استخاره و کیفیت ان
│ │ ┤کیفیت استخاره به تسبیح منسوب به امام عصر عج
│ │ ┤کیفیت استخاره به قران در ساعاتى از ایام هفته
│ │ ┤ذکرنماز براى قضاى دین و کفایت ظلم سلطان
│ │ ┤نماز حاجت
│ │ ┤نماز در مهمات
│ │ ┤نماز رفع عسرت و سختى
│ │ ┤نماز براى زیاد شدن روزى
│ │ ┤نماز دیگر براى زیاد شدن روزى
│ │ ┤نماز حاجت
│ │ ┤نماز حاجت دیگر
│ │ ┤رقعه حاجت
│ │ ┤نماز حاجت دیگر
│ │ ┤ایضا نماز حاجت
│ │ ┤ایضا نماز حاجت در شب جمعه و شب عید قربان
│ │ ┤ایضا نماز حاجت
│ │ ┤وظیفه خواهنده حاجت
│ │ ┤نماز استغاثه
│ │ ┤نماز استغاثه به حضرت بتول صلى الله علیها
│ │ ┤نماز استغاثه دیگر
│ │ ┤نماز حضرت حجت عج در مسجد جمکران
│ │ ┤نماز امام زمان عج در شب جمعه
│ │ ┤نماز خوف از ظالم
│ │ ┤نماز بجهت تیزى ذهن و قوت حافظه
│ │ ┤نماز براى امرزش گناهان
│ │ ┤نماز وصیت
│ │ ┤نماز عفو و استغفار
│ │ ┘ذکر نمازهاى ایام هفته
│ ┤باب سوم : ادعیه الام و اسقام
│ │ ┤مقدمه
│ │ ┤ادعیه عافیت
│ │ ┤دعاى مادر براى مرض فرزند خود
│ │ ┤ادعیه عافیت
│ │ ┤تعویذ بجهت درد سر و درد گوش
│ │ ┤تعویذ بجهت درد شقیقه
│ │ ┤بجهت کرى گوش
│ │ ┤بجهت درد دهان
│ │ ┤بجهت درد دندان
│ │ ┤بجهت درد سینه
│ │ ┤بجهت سرفه
│ │ ┤بجهت درد شکم
│ │ ┤بجهت قولنج
│ │ ┤بجهت درد شکم و قولنج
│ │ ┤بجهت ثالول
│ │ ┤بجهت ورمهاى بدن
│ │ ┤بجهت رفع دشوار زائیدن زنان
│ │ ┤تعویذ تب
│ │ ┤دعاى زحیر
│ │ ┤دعاى قرقره شکم
│ │ ┤دعاى برص (پیسى اندام )
│ │ ┤بجهت جرب و دمل و قوباء
│ │ ┤بجهت درد عورت
│ │ ┤بجهت درد زانو
│ │ ┤بجهت درد ساقها
│ │ ┤بجهت درد چشم
│ │ ┤تعویذ بطلان سحر
│ │ ┤براى دفع شیاطین و جادوگران
│ │ ┤حرز چشم زخم
│ │ ┤بجهت دفع وسوسه شیطان
│ │ ┤بجهت ایمنى از دزد
│ │ ┤عوذه عقرب
│ │ ┘بجهت رفع شر عقرب
│ ┤باب چهارم در ادعیه ای که منتخب شده از کتاب شریف کافی
│ │ ┤فصل اول ادعیه صبح و شام
│ │ ┤فصل دوم دعاهاى وارده در وقت خوابیدن و بیدار شدن
│ │ ┤فصل سوم ادعیه هنگام خروج از منزل
│ │ ┤فصل چهارم ادعیه پیش از نماز و بعد از ان
│ │ ┤فصل پنجم اءدعیه جهت رزق
│ │ ┤فصل ششم دعاء بجهت دین
│ │ ┤فصل هفتم : ادعیه براى اندوه و غم و خوف و غیره
│ │ ┤فصل هشتم : در ذکر چند دعائى براى علتها و مرضها.
│ │ ┤فصل نهم در بعض احراز و عوذات
│ │ ┤فصل دهم اءدعیه براى حوائج دنیا و اخرت
│ │ │ ┤دعا از امام صادق علیه السلام
│ │ │ ┤دعاء بجهت حفظ از گناهان
│ │ │ ┤دعاى سریع الاجابة از حضرت امیر المومنین ع
│ │ │ ┤دعاى جامع دنیا و اخرت از امام صادق ع
│ │ │ ┤دعاى تخصیص از امام صادق ع
│ │ │ ┤دعاى الحاح
│ │ │ ┤دعاى ابوذر
│ │ │ ┤دعاى جامع از امام باقر علیه السلام
│ │ ┘┴دعاء از امام صادق علیه السلام و حکایت عبد الرحمن
│ ┤باب پنجم - بعض احراز و ادعیه موجزه
│ │ ┤اول : بعض احراز و ادعیه موجزه
│ │ ┤دوم : حرز فاطمه سلام الله علیها
│ │ ┤سوم : حرز حضرت امام سجاد ع
│ │ ┤چهارم : حرز حضرت امام جعفر صادق ع
│ │ ┤پنجم : حرز حضرت امام کاظم ع
│ │ ┤ششم : حرز امام رضا ع
│ │ ┤هفتم : حرز حضرت جواد ع
│ │ ┤هشتم : حرز امام هادی ع
│ │ ┤نهم : حرز حضرت امام عسکرى ع
│ │ ┤دهم : حرز مولانا القائم علیه السلام
│ │ ┤یازدهم : قنوت امام حسین ع
│ │ ┤دوازدهم : دعاى حضرت رسول ص براى امان از جن و انس
│ │ ┤سیزدهم : دعاى مجرب از حضرت رسول ص
│ │ ┤چهاردهم : دعاى حضرت رسول ص
│ │ ┤پانزدهم : دعاى امام باقر ع هنگام بیرون رفتن از خانه
│ │ ┤شانزدهم : از ادعیة الوسائل الى المسائل
│ │ ┤هفدهم : حجاب حضرت امام جعفر صادق ع
│ │ ┤هیجدهم : حجاب حضرت امام موسى کاظم ع
│ │ ┤نوزدهم : حجاب حضرت امام محمد تقى ع
│ │ ┤بیستم : دعاى برای رفع شدت
│ │ ┤بیست و یکم : دعاى رزق
│ │ ┤بیست و دوم : دعاى دفع شر ابلیس
│ │ ┤بیست و سوم : دعاء بجهت زنده شدن دل
│ │ ┤بیست و چهارم : دعاى تاخیر اجل
│ │ ┘بیست و پنجم : دعاى اداء دین
│ ┤باب ششم - در ذکر خواص بعضى از سور و ایات و بعضى ادعیه و متفرقات
│ ┤خاتمه - در بعضى از اداب و ادعیه موت
│ │ ┤اداب اموات
│ │ ┤تاءکید در امر وصیت
│ │ ┤عهد نامه میت
│ │ ┤نسخه ای که با میت گذارند
│ │ ┤اداب محتضر و تلقین او به کلمات فرج
│ │ ┤کفن میت
│ │ ┤در کیفیت و اداب غسل میت
│ │ ┤در تکفین میت
│ │ ┤در حنوط و نماز میت
│ │ ┤تشیع جنازه
│ │ ┤دعاى رو یت جنازه
│ │ ┤شهادت چهل نفر در حق میت
│ │ ┤اداب حمل جنازه
│ │ ┤اداب دفن میت
│ │ ┤احکام دفن اموات
│ │ ┤دعاء براى میت
│ │ ┘تلقین میت
│ ┤تتمه فهرست ملحقات باقیات صالحات
│ │ ┤دعاى موجز در حمد و استغفار
│ │ ┤دعاى دفع هول و غم
│ │ ┤دعاء براى رفع بیماریها و ناخوشیها
│ │ ┤دعاى ابله ریزى
│ │ ┤دعاء براى خنازیر
│ │ ┤دعاى درد کمر
│ │ ┤دعاى درد ناف
│ │ ┤تعویذ هر درد
│ │ ┤دعاى درد خاصره
│ │ ┤دعاى درد شکم و قولنج
│ │ ┤دعاى شخص مهموم و بلیه رسیده
│ │ ┤دعاى امام کاظم ع بجهت خلاصى از زندان
│ │ ┤دعاى فرج
│ │ ┤دعاى نماز وتر
│ │ ┤دعاى حزین که بعد از نماز شب خوانده مى شود
│ │ ┤دعاء براى زیادى فهم
│ │ ┤دعاى حدیث قدسى
│ │ ┤از ادعیه سر قدسیه هنگام بیرون رفتن از خانه خود بجهت حاجتى
│ │ ┤نماز و دعاء در شب زفاف
│ │ ┘دعاى رهبه
│ ┤ملحقات دوم باقیات صالحات
│ │ ┤دعاى حضرت سجاد ع در ذکر توبه و طلب ان
│ │ ┤سوره عنکبوت
│ │ ┤سوره روم
│ │ ┤سوره دخان
│ │ ┘─حدیث شریف کساء
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 127,033,424