خدمات تلفن همراه

درس حوزوی - با عنوان : مبحث: ملل ونحل / جلسه نوزدهم-چگونگی مسئله اطاعت از سلطان - اثر: آیت الله العظمی جعفر سبحانی

آیت الله العظمی جعفر سبحانیمبحث: ملل ونحل / جلسه نوزدهم-چگونگی مسئله اطاعت از سلطان
                  تعداد استفاده : 91
درس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:36

مدت : 00:41:36
کد: 40752
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 64,421,529