خدمات تلفن همراه

ادعیه (دعاخوانی) - با عنوان : مناجات حضرت امیرالمؤمنین ع  _قسمت اول - اثر: حاج مهدی سماواتی

حاج مهدی سماواتیمناجات حضرت امیرالمؤمنین ع  _قسمت اول
1394/03/09
                  تعداد استفاده : 604
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 15166
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 86,662,879