خدمات تلفن همراه

ادعیه (دعاخوانی) - با عنوان : دعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت اول - اثر: حاج محمدرضا طاهری

حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت اول
                  تعداد استفاده : 785
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 6731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 64,467,541