خدمات تلفن همراه

اذان - با عنوان : گلبانگ اذان - اثر: استاد غفاری

استاد غفاریگلبانگ اذان
1392/04/17
                  تعداد استفاده : 10932
اذان
اثر : استاد غفاری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:33
توضیحات : نوای ملکوتی اذان با صدای محمد غفاری (5:33)

مدت : 5:33
کد: 6710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 64,471,804