خدمات تلفن همراه

اذان - با عنوان : گلبانگ اذان - اثر: استاد سید مرتضی سادات فاطمی

استاد سید مرتضی سادات فاطمیگلبانگ اذان
1392/04/17
                  تعداد استفاده : 11830
اذان
اثر : استاد سید مرتضی سادات فاطمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:24
توضیحات : نوای دلنشین اذان با صدای سید مرتضی سادات فاطمی (5:24)

مدت : 5:24
کد: 6708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 103,565,890