خدمات تلفن همراه

مناجات - با عنوان : جان مولا علی بر گناهانم قلم عفو بکش - اثر: استاد محمد علی کریمخانی

استاد محمد علی کریمخانیجان مولا علی بر گناهانم قلم عفو بکش
1392/04/08
                  تعداد استفاده : 16002
مناجات
اثر : استاد محمد علی کریمخانی
زبان : آذری، ترکی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:31
توضیحات : درخواست از خداوند«جان مولا علی بر گناهانم قلم عفو بکش» با صدای محمد علی کریمخانی به زبان ترکی (1:31)

مدت : 1:31
کد: 6264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 103,567,924