خدمات تلفن همراه

مراثی (نوحه) - با عنوان : واویلا، واویلا - اثر: مرحوم جهان بخش کردی زاده(بخشو)

مرحوم جهان بخش کردی زاده(بخشو)واویلا، واویلا
1392/03/20
                  تعداد استفاده : 13738
مراثی (نوحه)
اثر : مرحوم جهان بخش کردی زاده(بخشو)
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 21:02
توضیحات : نوحه (سنج و دمام) محلی جنوبی نوحه خوانان - جهانبخش کردی زاده( بخشو ) ، حسین خرمایی (21:02)

مدت : 21:02
کد: 3670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 127,014,188