خدمات تلفن همراه

ترتیل - با عنوان : قرآن کریم سوره مدبر - حفص از عاصم - اثر: استاد سعود ابراهیم شریم

استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره مدبر - حفص از عاصم
                  تعداد استفاده : 355
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
موضوع : 74 - مدثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18021
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 64,451,066