خدمات تلفن همراه

ترتیل - با عنوان : قرآن کریم سوره ابراهیم - حفص از عاصم - اثر: شیخ جمعان العصیمی

شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره ابراهیم - حفص از عاصم
                  تعداد استفاده : 167
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
موضوع : 14 - ابراهیم
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 86,636,910