خدمات تلفن همراه

ادعیه (دعاخوانی) - با عنوان : دعای فرج - اثر: ابوذر بیوکافی

 ابوذر بیوکافیدعای فرج
1402/09/28
                  تعداد استفاده : 138
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : ابوذر بیوکافی
موضوع : دعای سلامتی امام زمان عج - اللهم کن لولیک
نوع فایل : صوت
سایت : عقیق

مدت :
کد: 159757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 112,753,855