خدمات تلفن همراه

مراثی (نوحه) - با عنوان : چه شبایی که سرم رو روی دامنت می ذاشتم - اثر: حاج سعید حدادیان

حاج سعید حدادیانچه شبایی که سرم رو روی دامنت می ذاشتم
                  تعداد استفاده : 914
مراثی (نوحه)
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 15
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 103,571,674