خدمات تلفن همراه

ادعیه (دعاخوانی) - با عنوان : دعای روز دوشنبه - اثر: استاد سید قاسم موسوی قهار

استاد سید قاسم موسوی قهاردعای روز دوشنبه
1394/03/09
                  تعداد استفاده : 115
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
زبان : عربی
موضوع : دعاهای ایام هفته
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 64,467,541