خدمات تلفن همراه

مناجات - با عنوان : دعای عرفه سال 85 /قسمت سوم - اثر: حاج مهدی سلحشور

حاج مهدی سلحشوردعای عرفه سال 85 /قسمت سوم
1394/03/09
                  تعداد استفاده : 2914
مناجات
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 27,253,195