خدمات تلفن همراه

مدایح (به شادی ) - با عنوان : قسم به عشقت یا علی اسم تو جون و دلمه - اثر: حاج علی آیینه چی

حاج علی آیینه چیقسم به عشقت یا علی اسم تو جون و دلمه
1393/02/22
                  تعداد استفاده : 606
مدایح (به شادی )
اثر : حاج علی آیینه چی
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 12749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 127,009,953