خدمات تلفن همراه

مدایح (به شادی ) - با عنوان : می ایستم امروز خدا را به تماشا سال 92 - اثر: حاج سید مهدی میرداماد

حاج سید مهدی میردامادمی ایستم امروز خدا را به تماشا سال 92
                  تعداد استفاده : 81
مدایح (به شادی )
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 11684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 86,640,797