خدمات تلفن همراه

مدایح (به شادی ) - با عنوان : دل حرم می شود سحر گاهی که شود صحن دیده سال 91 - اثر: حاج محمود کریمی

حاج محمود کریمیدل حرم می شود سحر گاهی که شود صحن دیده سال 91
                  تعداد استفاده : 75
مدایح (به شادی )
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 10806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 64,411,753