خدمات تلفن همراه

ادعیه (دعاخوانی) - با عنوان : دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان - اثر:

 دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان
                  تعداد استفاده : 587
ادعیه (دعاخوانی)
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:00
توضیحات : مفاتیح 96

مدت : 00:53:00
کد: 103782
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 86,651,091