خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - بیست و چهارم - دعای تاخیر اجل- با ترجمه- بصورت تصویری

بیست و چهارم - دعای تاخیر اجل

از حضرت رسول صلي الله عليه و آله منقول است كه هر كه بخواهد اجلش تاخير بيفتد و نصرت پيدا كند بر دشمنان خود و از مردن بد محفوظ بماند پس بگويد سه مرتبه در وقت دخول در شب و سه مرتبه در وقت دخول در صبح :

سُبْحانَ اللَّهِ مِلاَ الميزانِ وَ
تنزیه خدای را به پری میزان و

مُنْتَهيَ الْحِلْمِ وَ مَبْلَغَ الرِّضا وَزِنَةَ الْعَرْشِ
سرحد نهایی حلم و رسایی خوشنودی و هموزن عرش
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1760


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 112,731,543