خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - آداب بیت الخلا- با ترجمه- بصورت تصویری

آداب بیت الخلا

و چون خواستي متوجه به نماز شوي و حاجت داري به رفتن به بيت الخلا پس ابتدا كن به آن و آداب بيت الخلا بسيار است و جمله اي از آن بطور اختصار آن است كه مقدّم داري در وقت داخل شدن پاي چپ را و مي گوئي :

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطانِ
به نام خدا و با یاد خدا پناه برم بخدا از پلید ناپاک آلوده آلوده پرور (یعنی ) شیطان

الرَّجيمِ
رانده شده

و چون كشف كردي بسم اللّه مي گوئي و واجب است در اين حال بلكه در تمام حالات مستور كردن عورت را از ناظر محترم و حرام است در اين حال رو به قبله و پشت به قبله نشستن و مستحب است آنكه بگوئي در حال قضاء حاجت :

اَللّهُمَّ اَطْعِمْني طَيِّبا في عافِيَةٍ وَاَخْرِجْهُ مِنّي خَبيثا في عافِيَةٍ
خدایا بخورانم غذای پاک در تندرستی و از من خارجش کن ناپاک در تندرستی

و وقتي كه نظرت افتاد برآنچه ازتودفع شده مي گوئي :

اَللّهُمَّ ارْزُقْنِي الْحَلالَ وَجَنِّبْنِي الْحَرامَ
خدایا روزی حلالم ده و از حرام دورم کن

و چون خواستي استنجاء كني اول استبراء مي كني پس دعاي رؤيت آب را مي خواني:

اَلْحَمْدُ
ستایش

لِلَّهِ الَّذي جَعَلَ الْمآءَ طَهُورا وَلَمْ يَجْعَلْهُ نَجِسا
خاص خدائی است که آب را پاک کننده قرار داد و ناپاکش نکرد

و در وقت استنجاء مي گوئي:

اَللّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجي وَاَعِفَّهُ وَاسْتُرْ عَوْرَتي وَحَرِّمْني عَلَي النّارِ
خدایا عورتم را (از گناه ) نگه دار و پارسایش کن و آنچه پوشیدنش باید بپوشان و بدنم را بر آتش حرام کن

و چون از جاي خود برخاستي دست راست را بر شكم مي كشي و مي گوئي :

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي اَماطَ عَنِّي
سپاس خاص خدائی است که زدود از من

الْاَذي وَهَنَّاَني طَعامي وَشَرابي وَعافاني مِنَ الْبَلْوي
آزار را و گوارا کرد بر من خوراک و نوشیدنیم را و از بلیه نگاهم داشت

پس بيرون مي آيي و مقدّم مي داري پاي راست را بر پاي چپ و اين دعا را مي خواني:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي عَرَّفَني
سپاس خدائی را که لذت غذا

لَذَّتَهُ وَاَبْقي في جَسَدي قُوَّتَهُ وَاَخْرَجَ عَنّي اَذاهُ يا لَها نِعْمَةً يا لَها نِعْمَةً يا لَها
به من داد و نیرویش را در بدنم نهاد و آزارش را برون برد
وه که چه نعمتی چه نعمتی چه

نِعْمَةً لا يَقْدِرُ الْقادِرُونَ قَدْرَها
نعمتی که اندازه گیران اندازه اش نتوانند کرد
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1447 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1448 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1449


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 127,013,132