خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (1)- دعا در ستایش خدای عزوجل - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 2 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 3 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 4 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 5 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 6 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 7 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 8 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 9 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 10جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت متنی 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,334,033,187