خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 7 دی - کشتار وحشیانه مردم قزوین(1357ش)

7 دی

کشتار وحشیانه مردم قزوین(1357ش)


با اوجگیری نهضت اسلامی، در بسیاری از شهرها راهپیمایی‌های وسیعی برگزار شد.
اما این راهپیمائی‌ها، با دخالت مأموران حکومت نظامی و کشتار مردم بی‌گناه، به خاک و خون کشیده می‌شد.
روز هفتم دی ماه 1357، مردم انقلابی قزوین، ضمن راهپیمایی، به تشییع جنازه چند شهید پرداختند که با شلیک گلوله‌های مأموران رژیم، دست کم20 نفر از مردم مؤمن به شهادت رسیدند.
تشییع پیکر شهدای هفتم دی نیز در روز بعد همراه با راهپیمائی عظیمی صورت گرفت و در این روز هم با هجوم مأموران طاغوت جمع زیادی به خاک و خون کشیده شدند.
در پی چند روز کشتار مردم قزوین، مردم شهرهای‌مختلف‌کشور نیز به راهپیمائی‌های گسترده دست زدند و اندکی بعد نسیم پیروزی وزیدن‌گرفت.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 112,750,882