خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - دعای درد خاصره- با ترجمه- بصورت تصویری

دعای درد خاصره

نهم براي درد خاصره يعني تهيگاه روايت شده كه چون فارغ شدي از نماز بگذار دست خود را بر موضع سجود خود پس بكش بر روي خاصره و بخوان آخر سوره قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ را اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً تا آخر سوره مباركه
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 0


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 29,938,963