خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - دعا برای خنازیر- با ترجمه- بصورت تصویری

دعا برای خنازیر

پنجم روايت شده كه براي خنازير مكرّر بگوئيد

يا رَؤُفُ يا رَحيمُ يا رَبِّ يا سَيِّدي
ای رئوف ای مهربان ای پروردگار ای آقا
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 0


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 27,189,940