خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - احکام دفن اموات- با ترجمه- بصورت تصویری

احکام دفن اموات

پس چون اراده كند بيرون آمدن از قبر را بيرون بيايد از طرف پاهاي ميّت پس پركند قبر را و بلند كند از زمين به قدر چهار انگشت و نريزد در قبر غير از خاك قبر و گذارده شود نزد سَرِ او خشتي يا لوحي پس بريزد آب بر قبر و ابتدا كند به ريختن آب از جانب سر پس ‍ دَوْر داده شود آب ريختن بر چهار طرف قبر تا برگردد نزد سر آنجايي كه اوّل شروع كرده است به آب ريختن پس اگر از آن آب چيزي زياد بيايد بريزد بر وسط قبر پس وقتي كه پوشانيد قبر را بگذارد دست خود را بر قبر هر كسي كه مي خواهد و بگشايد انگشتان خود را و فرو ببرد در خاك قبر
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1814 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1815 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1816


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 28,132,167