خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - تاکید در امر وصیّت- با ترجمه- بصورت تصویری

تاکید در امر وصیّت

شيخ طوسي در مصبّاح متهجّد فرموده مستحب است براي انسان وصيّت و اخلال نكردن به آن ، چه آنكه روايت شده كه سزاوار است براي آدمي كه شب به روز نياورد مگر آنكه وصيّت نامه اش زير سرش باشد و مؤ كد است در حال مرض و نيكو وصيّت كند و خلاص كند خود را از حقوقي كه مابين او و خدا است و از مظالم عباد
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1798 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1799


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 30,438,099