خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - دعای بَرَص (پیسی اندام)- با ترجمه- بصورت تصویری

دعای بَرَص (پیسی اندام)

از يونس روايت است كه گفت سپيدي در مابين ديدگان من عارض شده بود شكايت كردم آن را به حضرت صادق عليه السلام فرمود وضو بگير و دو ركعت نماز گذار و بگو:

يا اَللَّهُ يا رَحْمنُ يا رَحيمُ يا سَميعَ الدَّعَواتِ يا مُعْطِيَ
ای خدای بخشاینده ای مهربان ای شنوای دعاها ای دهنده

الْخَيْراتِ اَعْطِني خَيْرَ الدُّنْيا وَ خَيْرَ الاْخِرَةِ وَ قِني شَرَّ الدُّنْيا وَ شَرَّ الاْخِرَةِ وَ
نیکیها عطا کن به من خیر دنیا و خیر آخرت را و نگاهم دار از شر دنیا و شر آخرت و

اَذْهِبْ عَنّي ما اَجِدُ فَقَدْ غاضَنيِ الاَْمْرُ وَاَحْزَنَني
دور کن از من آنچه می یابم که کارم را مشکل کرده و محزونم ساخته

يونس گفت چنان كردم كه آن حضرت فرموده بود حق تعالي آن پيسي را از من زايل كرد وَ لَهُ الْحَمْدُ . و در روايت عدّة الدّاعي است كه حضرت با وي فرمود چون ثلث آخر شب مي شود برخيز در اوّل آن و وضو بگير و مشغول نماز شب خود بشو و بگو در سجده آخر در ركعت اوّل :

يا عَلَيُّ يا عَظيمُ يا
ای والا ای بزرگ ای

رَحْمنُ يا رَحيمُ يا سامِعَ الدَّعَواتِ يا مُعْطِيَ الْخَيْراتِ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ آلِ
بخشاینده ای مهربان ای شنوای دعاها ای عطاکننده خیرات درود فرست بر محمد و آل

مُحَمَّدٍ وَاَعْطِني مِنْ خَيْرِ الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ ما اَنْتَ اَهْلُهُ وَاصْرِفْ عَنّي مِنْ شَرِّ
محمد و بده به من از خیر دنیا و آخرت آنچه را تو شایسته آنی و دور کن از من از شر

الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ ما اَنْتَ اَهْلُهُ وَاَذْهِبْ عَنّي هذَا الْوَجَعَ فَاِنَّهُ قَدْ غاظَني
دنیا و آخرت آنچه را تو شایسته آنی و دور کن از من این درد را که براستی ناراحتم کرده

وَاَحْزَنَني
و محزونم نموده

و الحاح و مبالغه كن در دعاء يونس گفت من بجا آوردم آنچه فرموده بود به كوفه هنوز نرسيده بودم كه خوب شدم و نيز براي آن نوشتن سوره يسَّ با عسل در جامي و شستن و خوردن وارد است چنانكه براي بواسير نيز وارد شده و همچنين تربت امام حسين عليه السلام با آب باران براي پيسي وارد شده و حَنا را بانوره مخلوط كردن و بر روي آن ماليدن نيز روايت شده
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1638 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1639 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1640


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 30,450,716