خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - به جهت ورم های بدن- با ترجمه- بصورت تصویری

به جهت ورم های بدن

روايت شده كه چون وضو سازي براي نماز فريضه بخوان بر آن پيش از نماز و بعد از آن لَوْ اَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلي جَبَلٍ تا آخر سوره و تدبّر كن در وقت خواندن آن كه انشاءاللّه ورم ساكن خواهد شد
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1631


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 29,957,044