خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - به جهت ثالول- با ترجمه- بصورت تصویری

به جهت ثالول

و آن ميخچه اي است كه غالباً در دست پيدا مي شود وارد شده بگير براي هر يك از آن هفت دانه جو و بخوان بر هر دانه جو از اوّل سوره اِذا وَقَعَتْ تاهَبآءً مُنْبَثّاً وَ

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبّي نَسْفاً فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً لاتَري
و بپرسند از تو از کوهها بگو پراکنده کند آنها را پروردگارم پراکندنی کامل و واگذارد آنها را پهن و هموار که نبینی

فيها عِوَجاً وَلا اَمْتاً
در آن کجی و نه برجستگی

هفت مرتبه پس بگير يك يك دانه هاي جو را و به مال به ثالول پس به بند آنها را در خرقه و به آن سنگي ببند و بينداز آن را در چاهي و بعضي گفته اند كه شايسته است اين عمل در آخر ماه باشد كه ماه در آن پنهان است . و نيز نقل شده كه صاحبش قطعه نمكي بگيرد و بمالد به ثالول و بخواند بر آن سه مرتبه لَوْ اَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلي جَبَلٍ تا آخر سوره حشر و بيندازد آن را در تنوري و بشتاب بگذرد كه برطرف خواهد شد انشاءالله . و در خزائن است كه ماليدن نوره بر ثالول برطرف خواهد كرد آن را
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1630 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1631


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 27,182,516