خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - نماز عفو و استغفار- با ترجمه- بصورت تصویری

نماز عفو و استغفار

دو ركعت است در هر ركعت حمد و يك مرتبه اِنّا اَنْزَلْناهُ و بعد از قرائت رَبِّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ پانزده مرتبه و در ركوع ده مرتبه تمام مي كني مثل نماز جعفر . مؤلف گويد نماز استغفار مثل نماز عفو است مگر آنكه عوض رَبِّ عَفْوَكَ بايد اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ گفته شود و اين نماز براي توسعه معاش نافع است انشاءالله تعالي .
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1609 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1610


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 29,942,503