خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - نماز وصیّت- با ترجمه- بصورت تصویری

نماز وصیّت

كه حضرت رسول صلي الله عليه و آله به آن وصيّت فرموده دو ركعت است بين مغرب و عشاء در ركعت اوّل حمد و سيزده مرتبه اِذا زُلْزِلَتْ و در دوّم حمد و پانزده مرتبه قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اگر هر شب بجا آورد ثوابش را غير از خدا كسي نتواند شماره نمايد.
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1609


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 30,463,741