خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - نماز به جهت تیزی ذهن و قوّت حافظه- با ترجمه- بصورت تصویری

نماز به جهت تیزی ذهن و قوّت حافظه

در مكارم الاخلاق روايت شده از صادقين عليهما السلام كه مي نويسي با زعفران در ظرف نظيفي حمد و آية الكرسي و اِنّا اَنْزَلْناهُ و يسَّ و واقعه و سوره حشر و تبارك و قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد و دو قُلْ اَعُوذُ را پس اين سوره ها را مي شوئي به آب زمزم يا به آب باران يا آب نظيفي پس مي اندازي در آن آب دو مثقال كُندر و ده مثقال شكر و ده مثقال عسل پس بگذار آن را شب در زير آسمان و بگذار بر روي آن آهني پس آخر شب كه مي شود دو ركعت نماز مي خواني در هر ركعت حمد و پنجاه بار قُلْ هُوَاللَّهُ اَحَد و چون فارغ شدي از نماز آب را مي آشامي كه نيكو و مُجرّب است براي حفظ انشاءاللّه و بيايد در اواخر باب ششم چيزهائي كه سبب كثرت حافظه خواهد بود.
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1607 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1608


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 127,014,188