خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - نماز استغاثه- با ترجمه- بصورت تصویری

نماز استغاثه

در مكارم است كه چون خواستي در شب بخوابي بگذار نزد سَر خود ظرف نظيفي كه در آن آب طاهر باشد و بپوشان آن را به پارچه نظيفي و چون بيدار شدي در آخر شب از براي نماز شب از آن آب بياشام سه جرعه پس وضو بگير به باقي آن آب و رُو به قبله كن و اذان و اقامه بگو و دو ركعت نماز كن و بخوان در آن هر سوره كه بخواهي از قرآن و چون از قرائت فارغ شدي به ركوع مي روي و مي گوئي در ركوع بيست و پنج مرتبه يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ(اي پناه دهنده پناه جويندگان) پس سر از ركوع بر مي داري و بيست و پنج مرتبه مي گوئي و همچنين در سجده اوّل و بعد از سربرداشتن و در سجده دويّم و بعد از سربرداشتن در هر كدام بيست و پنج مرتبه مي گوئي و برمي خيزي و ركعت دوّم را نيز به همين كيفيّت بجا مي آوري كه مجموع سيصد مرتبه گفته شود پس تشهّد مي خواني و سلام مي دهي و بعد از نماز سر بسوي آسمان مي كني و سي مرتبه مي گوئي :

مِنَ الْعَبْدِ الذَّليلِ اِلَي الْمَوْلَي الْجَليلِ
از جانب بنده ذلیل بسوی سرور بزرگ

و حاجت مي طلبي همانا به زودي حاجت روا خواهد شد انشاءالله تعالي .
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1600 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1601


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 28,140,906