خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - نماز حاجت- با ترجمه- بصورت تصویری

نماز حاجت

از دعوات راوندي نقل است كه حضرت امام زين العابدين عليه السلام گذشتند به مردي كه بر در خانه مردي نشسته بود فرمود با وي كه براي چه بر در منزل اين ستمكار جَبّار نشسته اي گفت بجهت محنت و سختي كه مرا عارض شده فرمود برخيز تا من تو را راهنمائي كنم به دري كه بهتر از در او است و بسوي ربّي كه بهتر است براي تو از او پس گرفت دست او را و آورد او را تا به مسجد پيغمبر صلي الله عليه و آله و فرمود كه رو به قبله كن و دو ركعت نماز كن بدرگاه خدا پس ثناگو خدا را و صلوات بفرست بر رسول خدا صلي الله عليه و آله و بخوان آخر سوره حَشْر و شش آيه اوّل سوره حديد و دو آيه كه در آل عمران است پس سؤ ال كن حاجت خود را از خدا كه خدا عطا مي فرمايد تو را جناب راوندي فرموده شايد دو آيه آيه قُلِ اللّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ باشد يعني تا بِغَيْرِ حِسابٍ علامه مجلسي (ره ) فرموده شايد آيه قُلِ اللّهُمَّ باشد با آيه شَهِدَاللَّه . و بدانكه روايت شده از اميرالمومنين عليه السلام كه فرمود هرگاه يكي از شما اراده حاجتي كند پس صبح پنجشنبه در طَلَب آن بيرون رود و بخواند در وقتي كه از منزل بيرون مي رود آخر سوره آل عمران و آية الكرسي و اِنّا اَنْزَلْناهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ و سوره حمد زيرا كه در اينها است حوائج دنيا و آخرت .
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1585 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1586


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 29,945,737