خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - کیفیت استخاره به قرآن در ساعاتی از ایّام هفته- با ترجمه- بصورت تصویری

کیفیت استخاره به قرآن در ساعاتی از ایّام هفته

و بدانكه ما در باب ششم بعضي از استخارات را ذكر خواهيم كرد و بدان نيز كه مرحوم محدّث كاشاني در تقويم المحسنين براي استخاره به قرآن مجيد در ايّام هفته ساعاتي نقل كرده و گفته اختيار اين مطلب بنابر مشهور است و اگر چه يافت نشده بر آن حديثي از اهل بيت عليهم السلام پس گفته روز يكشنبه نيك است تا ظهر پس از عصر تا مغرب روز دوشنبه نيكست تا طلوع شمس پس از ناهار تا ظهر و از عصر تا عشاء آخر روز سه شنبه نيكست از اوّل وقت ناهار تا ظهر پس از عصر تا عشاء آخر روز چهارشنبه نيكست تا ظهر پس از عصر تا عشاء آخر روز پنجشنبه نيكست تا طلوع آفتاب پس از ظهر تا عشاء آخر روز جمعه نيكست تا طلوع آفتاب پس از زوال تا عصر روز شنبه نيكست تا وقت ناهار پس از زوال تا عصر و اين جدول ماءخوذ است از مدخل منظوم محقّق طوسي طاب ثراه .
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1582 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1583


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 27,189,940