خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - کیفیت استخاره به تسبیح منسوب به امام عصرعجّل اللّه تعالی فرجه- با ترجمه- بصورت تصویری

کیفیت استخاره به تسبیح منسوب به امام عصرعجّل اللّه تعالی فرجه

و بدانكه علامه مجلسي (ره ) از والد ماجدش نقل كرده كه روايت كرده از استادش شيخ بهائي (ره ) كه گفت شنيدم از مشايخ كه مذاكره مي كردند از حضرت قائم عَجَّل اللَّه فرجه در استخاره با تسبيح آنكه تسبيح را بدست گيرد و سه مرتبه صلوات بفرستد بر محمّد و آل محمّد صلوات اللّه عليهم اجمعين و يك قبضه از تسبيح را بگيرد و دو تا دو تا بشمرد پس اگر يكي باقي ماند بجا آورد و اگر دو تا باقي ماند بجا نياورد . و شيخ فقيه اجلّ صاحب جواهر فرموده در جواهر استخاره اي است معمول نزد بعض اهل زمان ما و بسا هست كه نسبت داده مي شود به مولاي ما حضرت قائم عجل اللَّه فرجه و او آن است كه بعد از قرائت و دعا يك قبضه از تسبيح را بگيرد و هشت هشت طرح كند پس اگر يكي باقيماند في الجمله نيكست و اگر دو تا باقي ماند يك نهي از آن است و اگر سه تا ماند اختيار دارد چون فعل و ترك آن مساويست و اگر چهارتا ماند دو نهي است از آن و اگر پنج تا ماند بعضي گفته اند كه تعب و رنج دارد و بعضي گفته اند كه در آن ملامت است و اگر شش تا ماند نهايت خوبست و بايد تعجيل در آن كرد و اگر هفت تا ماند حكمش مثل پنج است و اگر هشت تا ماند چهار نهي از آن است
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1581 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1582


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 127,024,186