خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - معنی استخاره و کیفیت آن- با ترجمه- بصورت تصویری

معنی استخاره و کیفیت آن

مؤلف گويد كه معني استخاره طلب خير كردن است پس هر كاري كه مي خواهي بكني طلب كن خير خود را از حق تعالي و روايت شده كه در سجده آخر نماز شب طلب خير كن و صدويك مرتبه بگو:

اَسْتَخيرُاللَّهَ بِرَحْمَتِهِ
خیر جویم از خدا به رحمتش

و در سجده آخر نافله صبح و در هر ركعت از نافله هاي زوال نيز استخاره مندوبست
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1581


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 30,455,909