خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - نماز فرزند برای پدر و مادر- با ترجمه- بصورت تصویری

نماز فرزند برای پدر و مادر

دو ركعت است در ركعت اوّل فاتحه و ده مرتبه :

رَبِّ اغْفِرْلي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ
پروردگارا بیامرز مرا و پدر و مادرم و دیگر مومنان را در روزی که حساب برپا شود

و در ركعت دوّم فاتحه و ده مرتبه :

رَبِّ اغْفِرْلي وَ لِوالِدَيَّ وَ
پروردگارا بیامرز مرا و پدر و مادرم و

لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ
هرکه در حال ایمان به خانه من درآید و هر مرد مومن و زن با ایمانی را

و چون سلام دهد ده مرتبه بگويد:

رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّياني صَغيراً
پروردگارا ترحم کن بر ایشان چنانچه پروریدند مرا در کودکی
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1577 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1578


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 28,115,503