خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - نماز برای اموات- با ترجمه- بصورت تصویری

نماز برای اموات

و علامه مجلسي (ره ) در زادالمعاد فرموده كه بايد مردگان را فراموش نكنند زيرا كه دست ايشان از اعمال خير كوتاه گرديده و از جانب فرزندان و خويشان و برادران مومن اميدوارند و احسان ايشان را چشم براهند خصوصاً دعا كردن در نماز شب و بعد از نمازهاي فريضه و در مشاهد مشرّفه پدر و مادر را زياده از ديگران بايد دعا كرد و اعمال خير براي ايشان به عمل آورد و در خبر است كه بسا فرزندي كه در حال حيات پدر و مادر عاقّ ايشان باشد و بعد از فوت ايشان نيكوكار گردد به سبب اعمال خيري كه از براي ايشان به عمل آورد و بسا فرزندي كه در حال حيات پدر و مادر نيكوكار باشد و بعد از فوت ايشان عاق گردد به سبب آنكه اعمال خيري كه بايد از براي ايشان به عمل آورد كم به عمل آورد و عمده خيرات براي پدر و مادر و ساير خويشان آن است كه قروض ايشان را ادا كند و ايشان را از حقوق خدا و خلق بري گرداند و حجّ و ساير عبادات كه از ايشان فوت شده باشد سعي كند به استيجار يا به تبرّع بجا آورد و در حديث صحيح منقول است كه حضرت صادق عليه السلام در هر شب از براي فرزند خود و در هر روز براي پدر و مادر خود دو ركعت نماز مي كردند و در ركعت اوّل اِنّا اَنْزَلْناهُ و در ركعت دوّم اِنّا اَعْطَيْنا مي خواندند و به سند صحيح از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه بسا باشد كه ميّت در تنگي و شدّتي بوده باشد و حق تعالي به او وسعت دهد و تنگي از او بردارد پس به او گويند اين فَرَج كه تو را روي داد به سبب نمازي است كه فلان برادر مومن براي تو كرد راوي پرسيد: دو ميّت را در دو ركعت نماز شريك مي توانم كرد فرمود بلي فرمود كه ميّت شاد مي شود و فَرَج مي يابد به دعا و استغفاري كه از براي او كنند چنانچه زنده شاد مي شود به هديّه كه براي او برند و فرمود كه بر ميّت داخل مي شود در قبرش نماز و روزه و حجّ و تصدق و ساير اعمال خيرو دعا و ثواب آن اعمال براي كسي كه كرده و براي مرده هر دو نوشته مي شود و در حديث ديگر فرمود كه هر كه از مسلمانان براي ميّتي عمل صالحي بكند خدا ثواب آن را مضاعف مي گرداند و ميّت به آن عمل منتفع مي گردد و در روايتي وارد شده است كه هرگاه شخصي به نيّت ميّتي تصدّقي بكند حق تعالي جبرئيل را امر مي نمايد كه با هفتاد هزار ملك به نزد قبر او مي روند و هر يكي طبقي در دست دارند از نعمتهاي الهي و هر يك به او مي گويند اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اي دوست خدا اين هديّه فلان مومن است براي تو پس قبر او روشن مي شود و حق تعالي هزار شهر در بهشت به او كرامت مي فرمايد و هزار حوري به او تزويج مي فرمايد و هزار حُلّه به او مي پوشاند و هزار حاجت او را روا مي كند.
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1576 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1577


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 30,456,865