خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان تبیان - دعای جامع دنیا و آخرت- با ترجمه- بصورت تصویری

دعای جامع دنیا و آخرت

و در كافي و مكارم روايت كرده اند كه مردي هلقام نام به آن حضرت عرض كرد كه دعائي مرا تعليم كن كه جامع باشد براي دنيا و آخرت و آسان باشد حضرت اين دعا را تعليم او كرد كه بعد از نماز صبح بخواند تا آفتاب طلوع كند و مداومت كرد او بر اين دعا و حالش نيكو شد .
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1490

جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,333,978,164