خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - تعقیبات برای عافیت و تاخیر اجل- با ترجمه- بصورت تصویری

تعقیبات برای عافیت و تاخیر اجل

پنجم ابن بابويه و ساير علماء رضوان اللّه عليهم به سند معتبر از حضرت امام محمّدباقر عليه السلام روايت كرده اند كه حضرت رسول صلي الله عليه و آله فرمود كه هر كه هر روز عقب نماز صبح ده مرتبه بگويد سُبْحانَ اللّهِ الْعَظيمِ وَ بِحَمْدِهِ وَلاحَوْلَ وَلاقُوةَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلِيِّ الْعَظيمِ(منزه است خداي بزرگ و در حمد اويم ونيست جنبش و تواني جز به اراده خداي والا و بزرگ) حق تعالي او را عافيت دهد از كوري و ديوانگي و خوره و پريشاني و خانه بر سرش فرود آمدن يا خرافت درهنگام پيري. ششم در بلدالا مين از حضرت اميرالمومنين عليه السلام روايت كرده است كه حضرت رسول صلي الله عليه و آله فرمود هر كه خواهد كه خدا در اجل او تاءخير كند و او را بر دشمنان ياري دهد و از مرگهاي بد او را نگاه دارد بايد كه هر بامداد و پسين بر اين دعا مداومت نمايد سه مرتبه بگويد:

سُبْحانَ اللَّهِ مِلْاَ الْميزانِ وَمُنْتَهَي الْعِلْمِ
تنزیه خدا را به پُری میزان و حد نهائی علم

وَمَبْلَغَ الرِّضا وَزِنَةَ الْعَرْشِ وَسَعَةَ الْكُرْسِيِّ
و سرحد خوشنودی و سنگینی عرش و پهنای کرسی

و سه مرتبه بگويد:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْاَ
ستایش خدای را به پری

الْميزانِ وَمُنْتَهَي الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضا وَزِنَةَ الْعَرْشِ وَسَعَةَ الْكُرْسِيِّ
میزان وحد اعلای علم و سرحد خوشنودی و سنگینی عرش الهی و پهنای کرسی

و سه مرتبه بگويد:

لا اِلهَ اِلا اللَّهُ مِلاَْ الْميزانِ وَمُنْتَهَي الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضا وَزِنَةَ
نیست معبودی جزخدا به پری میزان و حد آخر دانش و سرحد خوشنودی و به وزن

الْعَرْشِ وَسَعَةَ الْكُرْسِيِّ
عرش و پهنای کرسی

و سه مرتبه بگويد:

اَللَّهُ اَكْبَرُ مِلْاَ الْميزانِ وَمُنْتَهَي
خدا بزرگتر است به پری میزان و حد آخر

الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضا وَزِنَةَ الْعَرْشِ وَسَعَةَ الْكُرْسِيِّ
دانش و سرحد خوشنودی و به سنگینی عرش و پهنای کرسی
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1487 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1488 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1489


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 28,148,146