خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - فضیلت تعقیب نماز صبح- با ترجمه- بصورت تصویری

فضیلت تعقیب نماز صبح

بدان كه تعقيب نماز صبح زيادتر از ساير نمازها است و احاديث در فضيلت خصوص اين تعقيب بسيار است از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام منقول است كه ذكر خدا بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب كامل تر است در تحصيل روزي از سفر كردن در زمين و از حضرت رسول صلي الله عليه و آله منقول است كه هر كه از طلوع صبح تا طلوع آفتاب در مصلاي خود قرار گيرد و به تعقيب مشغول باشد خدا او را از آتش دوزخ مستور گرداند و از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است كه شيطان لشكر روز را از طلوع صبح تا طلوع آفتاب پهن مي كند و لشكر شب را از غروب آفتاب تا ذهاب حمره مغربي پس خدا را در اين دو ساعت بسيار ياد كنيد كه در اين دو ساعت شيطان آدمي را از ذكر خدا غافل مي سازد و به سند صحيح منقول است كه حضرت امام رضا عليه السلام در خراسان چون نماز صبح مي كردند تا طلوع آفتاب در مصلاي خود مي نشستند و مشغول تعقيب بودند پس خريطه براي آن حضرت مي آوردند كه مسواك ها در آن بود و به يك يك از آنها مسواك مي كردند پس ‍ اندك كُندر مي خوائيدند پس قرآن مجيد را برمي گرفتند و تلاوت مي كردند و از حضرت رسول صلي الله عليه و آله منقول است كه هر كه از طلوع صبح تا طلوع آفتاب مشغول تعقيب باشد ثواب حجّ براي او نوشته مي شود و در حديث قدسي وارد شده است كه حق تعالي مي فرمايد اي فرزند آدم ياد كن مرا بعد از صبح يك ساعت و بعد از عصر يك ساعت تا كفايت كنم جميع مهمّات تو را.
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1485 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1486


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 127,032,212