خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها- با ترجمه- بصورت تصویری

تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها

امّا مشتركه و آن تعقيباتي است كه بعد از هر نماز خوانده شود و آن بسيار است و ما در اينجا به چند امر از آن اكتفا مي نمائيم : اوّل تسبيح حضرت فاطمه زهراء صلوات اللّه عليها است و احاديث در فضيلت اين زياده از حدّ و احصاء است از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه ما امر مي كنيم كودكان خود را به تسبيح فاطمه سلام الله عليها چنانكه امر مي كنيم ايشان را به نماز پس آن را ترك مكن كه هر كه مداومت نمايد بر آن شقي و بدبخت نمي شود و در روايات معتبره وارد شده كه ذكر كثير كه خدا در قرآن مجيد به آن امر فرموده تسبيح حضرت فاطمه سلام الله عليها است و هر كه بعد از هر نماز بر آن مداومت نمايد خدا را بسيار ياد كرده و به آيه كريمه وَاذْكُرُوا اللّهَ ذِكْراً كَثيراً(خدا را فراوان ياد كنيد) عمل نموده و به سند معتبر از امام محمّد باقر عليه السلام مرويست كه هر كه تسبيح فاطمه سلام اللّه عليها را بگويد و بعد از آن استغفار كند خدا او را بيامرزد و آن بر زبان صد هست و در ميزان عمل هزار و شيطان را دور مي كند و خدا را خوشنود مي گرداند و به سندهاي صحيح از حضرت صادق عليه السلام منقولست كه هر كه تسبيح فاطمه سلام الله عليها را بعد از نماز بگويد پيش از آنكه پاها را از هيئت نماز بگرداند آمرزيده شود و بهشت او را واجب گردد و در حديث معتبر ديگر فرمود كه تسبيح فاطمه سلام الله عليهارا بعد از هر نماز خواندن بهتر است نزد من از آنكه هزار ركعت نماز بگذارد در هر روزي و در روايت معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه السلام مرويست كه عبادت الهي كرده نشده است به چيزي از تسبيح و تمجيد كه بهتر از تسبيح فاطمه سلام الله عليها باشد و اگر چيزي از آن بهتر مي بود حضرت رسول صلي الله عليه و آله آن را به حضرت فاطمه سلام الله عليهاعطا مي فرمود و احاديث در فضل آن زياده از آنست كه در اين رساله ايراد توان كرد و در كيفيّت آن اختلافي در احاديث هست و اشهر و اظهر آن است كه سي و چهار مرتبه اَللّهُ اَكْبَرُ و سي و سه مرتبه اَلْحَمْدُلِلّهِ و سي و سه مرتبه سُبْحانَ اللّهِ بگويد و در بعضي روايات سُبْحانَ اللّهِ پيش از اَلْحَمْدُلِلّهِ وارد شده و بعضي از علماء جمع به اين نحو كرده اند كه بعد از نماز بطريق اوّل بخواند و در هنگام خواب رفتن بطريق ثاني و ظاهراً مطلقاً بطريق اوّل كه مشهور است اَوْلي باشد و سنّت است كه بعد از اتمام كردن يك نوبت لااِلهَ اِلا اللّهُ بگويد چنانكه از حضرت صادق عليه السلام مرويست كه هر كه بعد از هر نماز فريضه تسبيح فاطمه سلام الله عليها را بگويد و در عقب آن يك مرتبه لا اِلهَ اِلا اللّهُ بگويد خدا او را بيامرزد و بهتر آن است كه به تسبيح تربت حضرت امام حسين عليه السلام حساب آن را نگاه دارد و در جميع اذكار سنّت است و پيوسته تسبيح تربت آن حضرت را با خود داشتن مستحبّ است و حرز از بلاها است و مورث ثواب بي انتها است و منقولست كه در ابتدا حضرت فاطمه سلام الله عليها رشته اي از پشم تابيده بودند و بر آن گِرِه ها زده بودند و به آن تسبيح مي گفتند تا آنكه حضرت حمزة بن عبدالمطلّب رضي الله عنه شهيد شد پس حضرت فاطمه سلام الله عليها از تربت قبر آن شهيد بزرگوار خاك برگرفت و تسبيح ساخت و به آن تسبيح مي كرد مردم نيز چنان كردند
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1462


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 30,458,890