خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - فضیلت تعقیب نماز- با ترجمه- بصورت تصویری

فضیلت تعقیب نماز

و چون فارغ شدي از نماز شروع مي كني به خواندن تعقيب كه تاءكيد و امر بسيار به آن شده و حق تعالي فرموده :

فَاِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلي رَبِّكَ فَارْغَبْ
و چون فراغت یافتی به عبادت کوش و بسوی پروردگارت بگرای

و روايت شده در تفسير آيه يعني چون فارغ شوي از نماز خود را به تعب انداز در دعا و بسوي پروردگار خود رغبت كن و حاجات خود را از او بطلب و اميد خود را از غير او قطع كن و از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است كه هر كه از شما فارغ گردد از نماز پس بايد دستها را بلند كند بسوي آسمان و خود را به تعب افكند در دُعا، و از روايات استفاده شده كه تعقيب زياد كننده روزي است و مومن در نماز است و ثواب نماز دارد مادام كه به ذكر حق تعالي مشغول است و دعا بعد از نماز واجب بهتر است از نماز سُنّت و علامه مجلسي ره فرموده كه تعقيب ظاهرش آن است كه قرآن و دعا و ذكر كه متّصل باشد به نماز عرفاً تعقيب مي باشد و لكن افضل آن است كه با وضو باشد و نشسته باشد رو به قبله و بهتر آن است كه برطريق تشهّد نشسته باشد و سخن نگويد در اثناي تعقيب خصوصاً در تعقيب نماز شام و بعضي گفته اند كه جميع شرايط نماز را در تعقيب رعايت كنند و ظاهر آن است كه به هر حالي كه بعد از نماز مشغول قرآن و ذكر و دعا باشد ثواب تعقيب في الجمله داشته باشد اگر چه در راه رفتن باشد مؤلف گويد كه از ائمّه اطهارعليهم السلام دعاهاي بسيار براي دين و دنيا در تعقيب نمازها وارد شده و چون اشرف عبادات بدنيه نماز است و تعقيبات ماثوره را در تكميل نمازها مدخليتي عظيم است و ايضاً موجب رفع درجات و حَطّ سيّئات و حُصول مطالب و حاجات مي گردد بخاطر داعي رسيد كه جمله اي از آنها را دراين رساله ايرادكنم و نقل كنم اكثر آن را از كتاب بحار و مقباس علامه مجلسي عطراللَّهُ مَرْقَدَهُ الشَّريف پس گوئيم تعقيبات بر دو قسم است تعقيبات مشتركه و تعقيبات مختصّه .
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1460 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1461 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1462


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 27,169,531