خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - آداب ورود در نماز- با ترجمه- بصورت تصویری

آداب ورود در نماز

پس مهيّا مي شوي بجهت نماز و حاضر مي كني قلب خود را و ملاحظه مي كني ذلّت مقام خود را و عظمت و جلالت مولاي خود را كه در مقام مناجات با او درآمده اي و چنان باش كه گويا او را مي بيني و حيا كن از آنكه با او تكلّم كني و دلت به جانب ديگر متوجّه باشد پس مي ايستي با وقار و خشوع در حالتي كه دستهايت را بر رانهاي خود مقابل سر زانو گذاشته باشي و مابين قدمهايت بقدر سه انگشت تا يك شبر باز كرده فُرجه مي گذاري و نظرت را به موضع سجده مي افكني پس نيّت فريضه صبح بكن قربةً الي اللّه و تكبيرة الاحرام بگو
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1454 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1455


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 27,169,531