خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - فضیلت وقت و ترک غفلت در وقت آن- با ترجمه- بصورت تصویری

باب اول - مختصری از اعمال شب و روز فصل اول - اعمال مابین الطّلُوعَیْن فضیلت وقت و ترک غفلت در وقت آن

در مختصري از اعمال شب و روز و مشتمل است بر چند فصل : فصل اوّل در اعمالي كه متعلق است به مابين طلوع فجر تا طلوع آفتاب بدانكه از جمله اوقات شريفه وقت بين الطّلوعين است و اخبار بسياري از اهل بيت عليهم السلام در فضيلت اين وقت و تحريص بر عبادت و ذكر و تسبيح در آن وارد شده است و در بعض اخبار تعبير شده از اين وقت به ساعت غفلت چنانكه از حضرت باقر عليه السلام منقول است كه ابليس لعين لشكرهاي خودش را متفرّق و پهن مي كند در دو وقت در حين غروب آفتاب و حين طلوع آن پس بسيار ياد كنيد خدا را در اين دو ساعت و پناه بجوئيد به خدا از شرّ ابليس و لشكرش و در پناه خدا در آوريد كودكان خود را در اين دو ساعت زيرا كه آن دو ساعت غفلت است و بدانكه خواب در اين وقت مكروه است و نيز از حضرت باقر عليه السلام مرويست كه خواب در وقت صبح شومست و روزي را منع مي كند و رنگ را زرد و متغيّر مي كند و اين خواب هر مَشُومي است بدرستي كه حق تعالي روزيها را در مابين طلوع فجر تا طلوع آفتاب قسمت مي كند پس ‍ بپرهيزيد از خواب كردن در اين وقت.
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1445 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1446


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 29,940,878