خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام- با ترجمه- بصورت تصویری

فصل نهم - فضیلت و کیفیت زیارت حضرت رضا علیه السلام فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام

فضيلت زيارت آن حضرت پس بيشتر از آن است كه احصا شود و ما در اينجا تبرك مي جوييم به ذكر چند خبر و نقل مي كنيم اكثر آن را از تحفة الزائر اول از حضرت رسول صلي الله عليه و آله منقول است كه فرمود: زود باشد كه پاره اي از تن من در زمين خراسان مدفون گردد و هيچ مؤمني زيارت نكند او را مگر آنكه حق تعالي بهشت را از براي او واجب گرداند و بدنش را بر آتش جهنم حرام گرداند و در حديث معتبر ديگر فرمود كه پاره اي از بدن من در خراسان مدفون خواهد شد هر غمناكي كه او را زيارت كند البته حق تعالي غمش را زايل گرداند و هر گناهكاري كه او را زيارت كند البته خدا گناهانش را بيامرزد دوم به سند معتبر منقول است كه حضرت موسي بن جعفر عليهما السلام فرمود كه هر كه زيارت كند قبر فرزند من علي را او را نزد خداي تعالي ثواب هفتاد حج مقبول بوده باشد راوي استبعاد كرد و گفت هفتاد حج مقبول حضرت فرمود كه بلي هفتاد هزار حج گفت هفتاد هزار حج فرمود كه چه بسيار حجي باشد كه مقبول نباشد هر كه آن حضرت را زيارت كند يا يك شب نزد آن حضرت بماند چنان باشد كه خدا را در عرش زيارت كرده باشد گفت چنانچه خدا را در عرش زيارت كرده باشد فرمود بلي چون روز قيامت مي شود بر عرش الهي چهار كس از پيشينيان و چهار كس از پسينيان خواهند بود اما پيشينيان پس نوح و ابراهيم و موسي و عيسي عليهم السلام هستند و اما پسينيان پس محمد و علي و حسن و حسين عليهم السلام هستند پس ريسماني مي كشند در پاي عرش پس مي نشيند با ما زيارت كنندگان قبور ائمه و به درستي كه زيارت كنندگان قبر فرزندم علي درجه ايشان از همه بلتدتر و عطايشان از همه بيشتر خواهد بود سوم از حضرت امام رضا عليه السلام روايت است كه فرمود در خراسان بقعه اي هست كه بر آن زماني خواهد آمد كه محل رفتن و آمدن ملائكه خواهد بود پس پيوسته فوجي از ملائكه از آسمان فرود خواهند آمد و فوجي بالا خواهند رفت تا در صور بدمند پرسيدند يا ابن رسول الله كدام بقعه است فرمود كه آن در زمين طوس است و آن و الله باغي است از باغ هاي بهشت هر كه مرا زيارت كند در آن بقعه چنان است كه رسول خدا صلي الله عليه و آله را زيارت كرده است و بنويسد حق تعالي از براي او بسبب آن زيارت ثواب هزار حج پسنديده و هزار عمره مقبوله و من و پدرانم شفيعان او باشيم در روز قيامت چهارم به چندين سند صحيح از ابن ابي نصر منقول است كه گفت خواندم نامه امام رضا عليه السلام را كه نوشته بود كه برسانيد به شيعيان من كه زيارت من نزد خدا برابر است با هزار حج پس من اين حديث را به خدمت امام محمد تقي عليه السلام عرض كردم فرمود: بلي و الله هزار هزار حج هست از براي كسي كه آن حضرت را زيارت كند و حق او را شناسد پنجم به دو سند معتبر منقول است كه حضرت امام رضا عليه السلام فرمود: هر كه مرا زيارت كند با اين دوري قبر من بيايم بنزد او در سه موطن روز قيامت تا او را خلاصي بخشم از اهوال آنها در وقتي كه نامه هاي نيكوكاران در دست راست ايشان و نامه هاي بدكاران در دست چپ ايشان پرواز كند و نزد صراط و نزد ترازوي اعمال ششم در حديث معتبر ديگر فرمود كه: زود باشد كه كشته شوم به زهر با ظلم و ستم و مدفون شوم در پهلوي هارون الرشيد و بگرداند خدا تربت مرا محل تردد شيعيان و دوستان من پس هر كه مرا در اين غربت زيارت كند واجب شود براي او كه من او را زيارت كنم در روز قيامت و سوگند مي خورم به خدايي كه محمد صلي الله عليه و آله را گرامي داشته است بر پيغمبري و برگزيده است او را بر جميع خلايق كه هر كه از شما شيعيان نزد قبر من دو ركعت نماز كند البته مستحق شود آمرزش گناهان را از خداوند عالميان در روز قيامت و به حق آن خداوندي كه ما را گرامي داشته است بعد از محمد صلي الله عليه و آله به امامت و مخصوص گردانيده است ما را به وصيت آن حضرت سوگند مي خورم كه زيارت كنندگان قبر من گرامي تر از هر گروهي اند بر خدا در روز قيامت و هر مؤمني كه مرا زيارت كند پس بر روي او قطره اي از باران برسد البته حق تعالي جسد او را بر آتش جهنم حرام گرداند هفتم به سند معتبر منقول است كه محمد بن سليمان از امام محمد تقي عليه السلام پرسيد كه شخصي حج واجب خود را كرده است بعنوان حج تمتع پس به مدينه رفت و زيارت حضرت رسول صلي الله عليه و آله را كرد پس رفت به نجف و زيارت پدرت امير المؤمنين عليه السلام را كرد و حق او را مي شناخت و مي دانست كه او حجت خدا است بر خلق او و او درگاه خدا است كه از آن در به خدا بايد رسيد پس سلام كرد بر آن حضرت پس رفت به كربلا و حضرت امام حسين عليه السلام را زيارت كرد پس رفت به بغداد و حضرت امام موسي كاظم عليه السلام را زيارت كرد پس به شهر خود برگشت و در اين وقت خدا آنقدر مال به او روزي كرده است كه به حج مي تواند رفت كدام بهتر است از براي اين مرد كه حج واجب خود را كرده است كه برگردد و باز حج بكند يا برود به خراسان و پدرت امام رضا عليه السلام را زيارت كند فرمود: بلكه برود بر پدرم سلام كند افضل است و بايد كه در ماه رجب باشد و در اين زمان مكنيد كه بر ما و شما از خليفه خوف تشنيع هست هشتم شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه از حضرت امام محمد تقي عليه السلام روايت كرده كه فرمود: در ميان دو كوه طوس قطعه اي از زمين است كه از بهشت برداشته شده است هر كه داخل شود در آن ايمن خواهد بود در روز قيامت از آتش نهم و نيز از آن حضرت روايت كرده كه فرمود: من ضامنم از جانب حق تعالي بهشت را از براي هر كه زيارت كند قبر پدرم را به طوس در حالي كه عارف به حق آن حضرت باشد دهم شيخ صدوق در عيون اخبار الرضا روايت كرده كه مردي از صالحين ديد در خواب حضرت رسول صلي الله عليه و آله را عرض كرد به خدمت آن حضرت كه يا رسول الله از فرزندان تو كدام يك را من زيارت كنم فرمود: بعضي از فرزندان من زهر خورده آمد نزد من و بعضي كشته شده آمد گفتم كدام يك از آنها را زيارت كنم با پراكنده شدن مشاهد ايشان فرمود: زيارت كن آن كسي را كه به تو نزديكتر است يعني محل تو به قبر او نزديكتر است و او مدفون است به زمين غربت گفتم: يا رسول الله از اين فرمايش رضا را قصد كرديد فرمود: بگو صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ بگو صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ بگو صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ سه مرتبه اين را فرمود مؤلف گويد كه در وسايل و مستدرك ابوابي ذكر شده در استحباب تبرك به مشهد امام رضا عليه السلام و مشاهد ائمه عليهم السلام و استحباب اختيار زيارت حضرت رضا بر زيارت امام حسين عليهما السلام و بر زيارت هر يك از ائمه عليهم السلام و بر حج مندوب و عمره مندوبه و چون اين كتاب گنجايش تطويل ندارد ما به همين چند خبر كه عشره كامله است اكتفا كرديم.
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1213 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1214 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1215 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1216 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1217 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1218


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 112,725,635